Ingen minnelig løsning med NRK

I dag, 30.06.2015 var Kvinnefronten invitert i møte hos NRK fordi de har mottatt varsel om at vi har klaget dem inn til PFU (Pressens Faglige Utvalg) i forbindelse med Trygdekontorsaken hvor de laget en pornosketsj om Kari Jaquesson i April i år.

I forkant av møtet var vi naturligvis svært spente på hva underholdningsavdelingen i NRK og prosjektledelsen for Trygdekontoret hadde kommet frem til kunne bli til et slags forlik i saken, eller altså en minnelig løsning som det kalles. Vi forventet etter all refs de har fått ifra Kringkastingsrådet, og også i LDO at de nå ville ha en klar plan for tiltak de skal gjennomføre. Spesielt med tanke på at det var de som inviterte oss til møtet, og at det er de som er anmeldt.

Det fikk vi ikke.

Vi møtte Christina Rezk Resar som er Redaksjonssjef humor i Underholdningsavdelingen og  Eirik Sandberg Ingstad som er prosjektleder for Trygdekontoret. NRK inviterte oss altså til et møte for å få istand en minnelig løsning uten engang å ha satt seg inn i hva dette betyr. De var dårlig forberedt, og viste svært liten ydmykhet, uten å komme med ett eneste forslag til løsning. De insisterte på at de sikkert kommer til å vurdere ting litt annerledes i redaksjonen fremover, nå som de har denne nye bevisstheten med seg, men fnyste av ideen om å lage en 10 punkts liste over tiltak.

Da vi forklarte dem at på mange arbeidsplasser er det vanlig å ha handlingsplaner, fokusområder, kursing etc.for å forebygge, og for å gripe ann holdningsproblemer innad, så var det som om vi ble mistrodd.

Kvinnefronten er ganske sjokkerte over hvor uprofesjonelt vi ble behandlet, og over Underholdningsavdelingens store uvilje til å gå i seg selv i denne saken. Det blir spennende å se hvordan saken går i PFU, for nå ruller ballen videre der.

Comments are closed.