Inter-African Committee – arbeid mot kjønnslemlestelse

Siden 1990 har Kvinnefronten støttet Inter-African Committee (IAC) gjennom FOKUS/Norad. . IAC har også mottatt støtte fra Operasjon Dagsverk, gjennom Kvinnefronten, fra år 2000 – 2005.

Dette er en organisasjon som strekker seg over 28 land og jobber mot Female Genital Mutilation (FGM), gjennom opplysning, kampanjer,  utvikling av IAC-materiale og forskning.

Les evalueringsrapporten fra Tanzania her.

 

Comments are closed.