Internasjonal solidaritet

Internasjonal solidaritet har alltid vært en viktig bærebjelke i arbeidet til Kvinnefronten. I 1983 dro representanter for Kvinnefronten til Vestbredden og Gaza for å møte palestinske kvinner. Dette var første gangen UD ga penger til en søknad om å besøke kvinneorganisasjoner i Palestina og Gaza, og ikke i Israel.

Kvinnefronten profilerte seg sterkt i Nairobi, Kenya, på 80-tallet i kampen mot porno og prostitusjon. Vi drev en effektiv kampanje mot sexturisme sammen med kvinneorganisasjoner fra Filippinene, og hadde solidaritetsprosjekter med kvinneorganisasjoner i Eritrea og Etiopia.

Fremgangsmåten for arbeidet var først å ta kontakt med kvinner i Norge fra de aktuelle landene der Kvinnefronten ønsket å gjøre en innsats. Gjennom for eksempel Filippinske kvinner i Norge kom vi i kontakt med kvinneorganisasjoner på øya. Kvinnefronten fikk etter hvert, og har fremdels, et bredt internasjonalt kontaktnettverk.

I 1989 var TV-aksjonen et samarbeidsprosjekt mellom 46 organisasjoner, og gikk til ’kvinner i den tredje verden’. For å håndtere den enorme pengesummen og sørge for at den kom kvinnene til gode, ble paraplyorganisasjonen FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål opprettet. Frem til 1989 drev Kvinnefronten med egne innsamlinger for å støtte de internasjonale prosjektene. Nå ble det satt opp søknadsordninger for TV-aksjons-pengene, og etter hvert også NORAD-støtte, via FOKUS.

Kvinnefronten har i dag prosjekter blant annet i Peru og Tanzania. Vi samarbeider tett med ’the Inter-African Committee’ som blant annet jobber mot omskjæring, samt ’the Coalition Against Trafficking in Women’.

Organisering av kvinner er et av Kvinnefrontens overordnede mål, og står i fokus i alle våre internasjonale prosjekter. Vi arbeider for å gi kvinner på grasrotnivå verktøyer til å organisere seg – penger er mindre viktig.
Gjennom vårt internasjonale arbeid er vi del av en stor sosial bevegelse som ønsker å forandre verden og gjøre den til et mer rettferdig og verdig sted å leve.

For mer informasjon ta kontakt med Agnete Strøm, internasjonalt ansvarlig, agnetest@online.no
Eller les mer om våre internasjonale prosjekter her

 

Comments are closed.