Internasjonalt

Kvinnefrontens politiske krav

Internasjonal solidaritet og samarbeid

Vi vil:

 • ha kvinnestyrte prevensjons- og abortprogrammer
 • jobbe mot all form for kjønnslemlestelse
 • delta i den internasjonale debatten om prostitusjon og hevde Kvinnefrontens syn om at man ikke kan skille mellom tvang og frivillighet, og at prostitusjon ikke skal betraktes som arbeid
 • kjempe mot etterspørsel i prostitusjonsmarkedet og vise at menneskehandel av kvinner og barn er knyttet sammen med prostitusjonsmarkedet i Norge
 • jobbe for at flere land kriminaliserer kjøp av sex.
 • følge opp håndhevelsen av loven mot kjøp av seksuelle handlinger (sexkjøpsloven), samt jobbe for holdningskampanjer og gode program for kvinner som vil ut av prostitusjon.
 • at alle kvinner i alle land skal ha rett til selvbestemt abort.

Grenseløs feminisme

Vi vil:

 • ha en human flyktningpolitikk
 • ha bedre sikkerhet for kvinner og jenter på asylmottak
 • at kvinners politiske arbeid og årsaker til å flykte må anerkjennes som grunnlag for asyl, og krever at loven om kjønnsbasert forfølgelse som grunnlag for asyl gjennomføres i praksis.
 • at kvinner må få rett til opphold på selvstendig grunnlag. Det betyr at 3-årsregelen må oppheves.
 • at lesbiske som flykter fra land der lesbiske blir forfulgt skal få asyl i Norge.
 • at rett til besøk av familie og familiegjenforening bør være en selvfølge for kvinner med opphold i Norge.
 • jobbe for å utvikle en antirasistisk og inkluderende feministisk kvinnebevegelse.

_______________________________________________________________________________

Les mer om Kvinnefrontens internasjonale arbeid og internasjonale partnere:

Internasjonalt arbeid

Internasjonale partnere

Ansvarlig for Kvinnefrontens internasjonale prosjekter er:

Internasjonalt utvalg:

Hilde Bjørnstad (internasjonalt ansvarlig)

Chiku Ali

Agnete Strøm

Nora Uvsbakk

Mette Løkeland

Stina Bergsten