Jentefronten er dannet!

Først publisert på Under Arbeid 4.12.2016. Skrevet av Oline Margrethe Rustad.

En kan aldri ha nok trygge plasser for unge jenter, hvor vi kan lære av hverandre og støtte hverandre. Det viktigste Jentefronten kan tilby er søstersamhold.

Det siste året har jeg vært medlem av Kvinnefronten. I høst tok jeg initiativ til å starte en gruppe for unge feminister fra 12 til 20 år: Jentefronten. Ikke siden 1980-tallet har en slik gruppe eksistert. Vi ble offisielt starta 5. november. Knappe tre uker senere er vi 35 medlemmer.

At det finnes en etterspørsel for en kvinneorganisasjon for unge jenter, er det ingen tvil om. Fjerdebølgefeminismen er over oss, og flertallet av jentene (og noen av guttene) jeg kjenner beskriver seg selv som feminist. På Foss videregående skole i Oslo har de en feministklubb der over 90% av skolens elever er med. Til og med Beyoncé er feminist!

Men fortsatt er det få (om ikke ingen) steder i Norge hvor unge jenter kan møtes og prate om felles erfaringer, utfordringer og meninger – «jentesak», om du vil. Drøssevis av artikler, filmer, sanger og reklamer er rettet mot oss, men lite kommer fra vår egen kjeft. Jentefronten kommer altså nå på banen og dekker behovet etter en plattform for jenter. 

Du som er sliten og sinna og lei,
nå vil vi synge ei vise til deg
om at [jenter] kan si fra, protestere og sloss.
[Jentefronten] er danna, bli med hos oss.

– Amtmandens Døtre – Kvinnefrontsangen (1975)

Det er ikke noe hemmelighet at det finnes saker innenfor feminismen som omhandler unge jenter spesifikt. Disse må også frontes. Jeg har hørt flere sammenligne Kvinnefronten med en vaktbikkje for all kvinnesaklig politikk i Norge. Men nå er det jo slik at de sakene som blir mest bagatellisert, usynliggjort og glemt av de hvite menna som pusher 50 på Stortinget – det er nettopp jentesak!

Hver tiende kvinne i Norge har blitt voldtatt, og halvparten av disse er under 18 år når det skjer. Russ får slippe ut russelåter (og som spilles på radioen) med tekster som “Vi bryr oss ikke om du er tretten, vi skal uansett sette’n”. Vi har fortsatt ikke gratis tamponger og bind lett tilgjengelig på skoler (vi får heller ikke noe informasjon om mensenkoppen, eller noe info om mensen i det hele tatt). Seksualundervisninga vår i Norge er heller ikke noe å skryte av. I den norske skolen har vi ikke undervisning om seksuell trakassering, voldtekt og viktigheten av samtykke før i 3. klasse på videregående (og da er ikke denne undervisninga obligatorisk en gang!). For at disse tingene skal endres til det bedre, så må jo faktisk de det omhandler være med på kampen! Jentefronten inviterer til dette.

Det de fleste ikke vet er at Jentefronten har eksistert en gang før. Faktisk, Jentefronten har vært starta flere ganger. Dette visste ikke jeg en gang før jeg begynte å grave på Arbeiderbevegelsens Arkiv noen dager før oppstart. JF ble for først gang danna på slutten av 70-tallet, og senere dannet av blant annet Marit Danielsen på starten av 80-tallet: “Vi av den yngre generasjonen kjente oss ikke helt igjen i de kampsakene Kvinnefronten hadde den gangen. Selv om deres kampsaker også var viktige, så trengte vi våre egne. Det var viktig at vi kom sammen sånn som vi gjorde.”

Det viktigste Jentefronten kan tilby er søstersamhold. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om mangelen på dette i min generasjon. En kan aldri ha nok trygge plasser for unge jenter, hvor vi kan lære av hverandre og støtte hverandre. Når vi ikke kommer sammen som jenter, så glemmer vi at vi har mange felles utfordringer. Det har aldri vært mer forvirrende å være en ung jente i Norge enn i dag, og vi trenger samholdet for å klare å navigere oss gjennom sexistiske samfunnsstrukturer. Personlig har feminismen betydd svært mye for meg, den har omtrent vært som storesøsteren jeg aldri hadde. Hadde Jentefronten eksistert da jeg var 12-13 år, hadde livet mitt vært veldig annerledes i dag.

Anita Engen, Jentefronten og Kvinnefronten, Tromsø:

«Jeg var med å starte Jentefronten for unge i Kvinnefronten. Vi var opptatt av kvinner og kropp, og aksjonerte mot presten Børre Knudsen, mot strippeshow, og lagde Ta natta tilbake- aksjoner som protest mot at jenter ble voldtatt.

Samhold gjorde oss sterke. Vi oppnådde mye, satte oss i respekt, og fikk stoppet en del “underholdning” med svært negativt kvinnesyn. Folk visste hvem vi var, og hva vi stod for, vi ble hørt i mange saker, og ofte kontaktet av media. Nye jenter meldte seg inn i Jentefronten og ble mer bevisste og opptatt av kvinnekamp. Vi studerte samfunnets syn på kvinner, det er nyttig. Jeg vokste, turde å gjøre mye spennende, og lærte meg hva fellesskap kan bety. Jeg skulle ønske unge jenter i dag fikk erfaringer med hvor mye styrke det gir å stå sammen og støtte hverandre. Ikke gi opp, det har jeg lyst å si til unge jenter.»

Bli med!

Og vi skal ikke gi opp. Hvis du eller noen du kjenner vil bli med i Jentefronten, eller har noen spørsmål, så send mail til jentefronten@gmail.com, eller post@kvinnefronten.no 

Jentefrontens instagram

Jentefrontens facebook

Skrevet av

Oline Margrethe Rustad

Comments are closed.