Kjønnsroller

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

  • jobbe mot de trange kjønnsrollene som gjennomsyrer samfunnet og alle stadier av livene våre i dag.
  • kreve at feminisme og kvinnehistorie integreres i lærebøker og undervisning i skolen.
  • at jenter og gutter skal lære om kjønnsroller, grensesetting og respekt i skolen.
  • jobbe for et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.
  • kreve at barnehager og skoler skal jobbe aktivt med likestilling og kjønnsrolleproblematisering.