Kvinneaktivister fra hele verden møtes på FNs kvinnekommisjon

Først publisert på FOKUS sine nettsider 17.mars 2016, skrevet av Torill Nustad (Kvinnefronten)

Tusenvis av kvinneaktivister fra hele verden setter i disse dager preg på New York. Det er kvinner med prostitusjonserfaring, urfolkskvinner, bistandsarbeidere, representanter for ulike trossamfunn, LHBT-aktivister, akademikere, fagforeningsledere og Kvinnefront-medlemmer for å nevne noe.

Utenfor FN-bygningen er det disse som setter dagsorden. Dette mangfoldet av kvinneaktivister fra hele verden gjør FNs kvinnekommisjon (CSW) til en spennende og viktig møteplass.

Ikke ufarlig å være aktivist

Det er ikke ufarlig å være kvinneaktivist i store deler av verden. Det er mange som fengsles, utsettes for tortur, «forsvinner» og / eller blir drept. Berta Càceres fra Honduras var en sterk leder som ble drept 3. mars i år.

Mange av kvinneaktivistene som deltar på CSW nekter å bøye unna for disse truslene. En av dem er representanten fra Coalition of African Lesbians fra Kenya. Til tross for daglig trakassering og uvisshet om hva morgendagen bringer, så var hennes klare budskap at forandring må skapes lokalt med bevisstgjøring og kamp for økonomiske og politiske endringer.

Nødvendig med drømmer

Vi må ha drømmer og visjoner om en annen verden og for å komme dit, må vi organisere oss og stå sammen. Vold skal ikke få knuse våre drømmer!

Bakgrunnsartikkel om FNs kvinneforum

Comments are closed.