Kvinnefronten har hatt landsmøte!

Landsmøtet i Kvinnefronten er nå vel gjennomført. Det blei et godt og hyggelig møte – selv om det var litt rart og trist at vi ikke kunne møtes fysisk. Vi fikk likevel gode diskusjoner, interessante politiske innledninger, fine kulturinnslag og ikke minst fikk vi valgt ny ledelse og viktige uttalelser fra landsmøtet!

Tromsødelegasjonen følger godt med.

For første gang – og som en direkte konsekvens av koronapandemien – ble landsmøtet avholdt digitalt. Dette var en spennende erfaring for både de som deltok og de som arrangerte møtet. Likevel må det kunne sies å ha vært en stor suksess. Vi kom oss igjennom landsmøtet med minimalt med tekniske utfordringer – det sier vi oss veldig fornøyd med! Likevel håper vi selvfølgelig at verden er litt mer tilbake til normal om to år så vi kan gjennomføre landsmøtet på vanlig måte.

Hovedsaken på landsmøtet i år var revidering av Kvinnefrontens program, og vi fikk gjort en rekke endringer og revideringer som gjør programmet enda bedre. Disse vil bli lagt inn i programmet og oppdatert på hjemmesiden vår veldig snart. I forbindelse med programdebatten fikk landsmøtet korte og konsise innledninger om temaene abort, samtykkelov og kommersialisering av kvinnekroppen.

Delegatene fra Ås fikk landsmøtet rett hjem i stua.

Det nye styret:

Både den forberedende valgkomiteen og valgkomiteen på landsmøtet har gjort en veldig god jobb med å finne kandidater og representanter fra rundt om i landet. Vi har nå et landsstyre med representasjon fra de aller fleste lokallaga i Kvinnefronten, og det er vi veldig glade for!

Følgende kvinner ble valgt inn i landsstyret for perioden 2020-2022:

Arbeidsutvalget (også i landsstyret):
Cathrine Linn Kristiansen
Helle Borgen
Kristine Sundvor Solvin
Maiken Sætran Lium
Nora Uvsbakk
Oline Margrethe Rustad
Thea Borkhus Gabrielsen
Torill Nustad
vara: Line Schou
vara: Pil Teisbo

Tromsø:
Erna Yesenia Iversen
vara: Ingrid Rabbe Larsen
vara: Birte Simone Wilke

Trondheim:
Astri Holm
vara: Ingrid Steinkopf

Bergen:
Katharina Sass
Raquel Sepulveda Silva
vara: Chiku Ali
vara: Lena Seim Grønningsæter

Drammen:
Rose Teigen-Fagerheim

Ås:
Live Holck Johannessen
vara: Linda Hørtun

Oslo:
Line Schou
Hilde Bjørnstad
Daisy Elizabeth Sjursø
Pil Teisbo
Maria Archontoulis
vara: Stina Bergsten

Uttalelser:

Landsmøtet vedtok i alt 5 uttalelser med et vidt spekter av tematikk. Disse er:

1) Støtte til de polske kvinnenes kamp
2) En rettferdig pensjon også for kvinner
3) Fjern inntektskrav for oppholdstillatelse!
4) Nei til kutt i erstatning til voldsofre
5) Kvinnefronten krever en god og trygg fødsels- og barselomsorg

Uttalelsene er vedlagt for de som er interessert i å lese dem. Noen av dem vil også bli sendt som kronikker og debattinnlegg til ulike aviser og magasiner. De vil etter hvert også bli publisert på hjemmesida vår.

Comments are closed.