Kvinnefronten i New York – Pris til Ruchira Gupta

Kvinnefronten er i New York:

7 av Kvinnefrontens medlemmer deltar på CSW59. Her er det stor splid mellom UNWomen og oss andre som arbeider for å utrydde prostitusjon. UNWomen har siden 2013 flagget det å anerkjenne “sex work” som begrep og “yrke”, vil gi prostituerte personer større rettigheter og sikkerhet.

Men nå gir NGO CSW59 Forum årets pris til Ruchira Gupta, leder av Apne Aap i India, prisen 2015. Hun arbeider for å få kriminalisere kjøp av sex, og exit-programmer for prostituerte. Og Ruchira har og er en tydelig kritiker av UNWomens nåværende standpunkt. Dagen før hun skulle få prisen, fikk hun e-mail om IKKE å kritisere UNWomen for deres standpunkt. Ruchira holdt sin hovedinnledning under Concultation Day og kritiserte bl.a. UNWomen. På lenken kan dere se Ruchira Guptas innledning. Først kommer en introduksjon, så Ruchira Gupta.

At FNs kvinnekommisjon prøver å sensurere NGO er alvorlig og viser at det er mektige krefter i svung for å få legalisert prostitusjon, Kvinnefonten skriver under på protest: LES HER

Med hilsen fra Kvinnefronten i New York. 

Comments are closed.