Kvinnefronten markerer den internasjonale dagen for kamp mot FGM

Foto; Chiku Ali på vei inn i folkemøte

I anledning den internasjonale kampen mot kjønnslemlestelse 6. februar, viser vi her to presentasjoner om FGM-arbeidet som Kvinnefronten har vært en del av siden FNs kvinnekonferanse i Nairobi, 1985.

Presentasjon 1: Kamp mot FGM er kvinnekamp!

Presentasjon 2: Pionerene i kampen mot FGM  

 

 

Comments are closed.