Kvinnefronten møter Kringkastingsrådet

05.06.2015 møtte Daisy Elizabeth Sjursø fra Landstyret og organisasjonssekretær Jorunn Friis Reset Kringkastingsrådet for å presentere de gjennomgående argumentene i klagene rådet hadde mottatt i kjølvannet av deres porno-sketsj med Kari Jaquesson.

Kvinnefronten og klagerne fikk full støtte og Trygdekontoret ble kraftig kritisert etterpå! Les hele kritikken her.

Jorunn og Daisy som var til stede på møtet forteller at de ikke hadde regnet med å få så massiv støtte, men at en etter en av rådets medlemmer fra forskjellige innfallsvinkler refset trygdekontoret og NRK. Kvinnefronten er ekstremt glade for dette resultatet. Kringkastingsrådet har ingen makt til å ilegge straffer av noe slag, men kritikken fra rådet er bra for fremtiden. Slik har en standard nå blitt satt for hva som er akseptabelt og ikke. Resultatet av dette møtet er også et levende bevis på at det er nyttig og nødvendig å organisere seg.

Her kan dere se videoklipp av møtet  Vårt innlegg, samt NRKs forsvar.

Her følger vårt innlegg på møtet:

Kvinnefronten møter Kringkastingsrådet 05.06.2015

På vegne av alle innkomne klager på Trygdekontorets episode 07.04.2015

Kvinnefronten er en radikal feministisk organisasjon. Helt siden 70 tallet har vi  arbeidet for full kvinnefrigjøring. En av måtene vi gjør dette på er å sette søkelyset på kvinneundertrykkende praksiser i samfunnet, og  normaliseringen av disse. Vi var noen av de første som klaget inn Tygdekontoret etter deres porno-sketsj den 07.04.2015. Sketsjen viste en latterliggjøring av Kari Jaquesson etter at hun gikk ut offentlig og kritiserte at NRK hadde laget en annen pornosketsj. Vi skal nå gå gjennom de 3 hovedpunktene folk har funnet problematisk med innslaget. Jeg vil presisere at det er snakk om topp tre argumenter i et stort hav av grums. Dere vil også få presentert en rekke sitater hentet fra klagene som er fremmet av kvinner og menn i Norge:

Punkt 1: Lisenspenger til produksjon av porno

Samtlige av klagerne reagerer med avsky på statskanalens bruk av lisenspenger på innspillinger av pornofilmer. Dette er ikke noe som folk ønsker å være med på å finansiere. De aller fleste veit faktisk hvor utnyttende og luguber pornoindustrien er.

Sitater:

1.«Det bør gå ann å snakke om ytringsfrihet og krenkelser uten å bidra til produksjon av porno»

2.«Som landets største medie-instiuisjon skal NRK søke å avsløre overgrep mot enkeltpersoner, avsløre sex-industri, avdekke trafficking. Ikke være promotør for disse organiserte kriminelle.»

3. «Nå har statskanalen vist seg å være en aktør som ikke bare normaliserer pornoindustrien, men også oppfordrer til hevnporno. Ideen bak dette innslaget er nemlig det samme som bak all hevnporno: Å straffe, ydmyke, umyndiggjøre og nedverdige kvinner uten deres samtykke»

Punkt 2: Hevn og trakkassering når kvinner ytrer seg offentlig:

NRK har selv vært med på å sette fokus på trakasseringen kvinner utsettes for i samfunnsdebatten. Dette forstår vi ut av artikler som har blitt produsert de siste årene. I 2013 laget nrk.no et sammendrag av hvordan norske kvinner hetses på nett. Der uttaler Marie Simonsen blant annet:

«Jeg tror vedvarende sjikane over tid kan føre til at kvinner vegrer seg for å delta i den offentlige debatten. Jeg vet om folk som har trukket seg unna den på grunn av sjikane. Det synes jeg er forferdelig og det er et problem for demokratiet. Jeg skulle ønske at flere av mine mannlige kollegaer kommer på banen for å ta kraftig avstand fra dette.»

Så selv om NRK utad gir utrykk for at de ser problemet med å få kvinner på banen, har dere tydeligvis et problem innad når det gjelder måten å lage strategier for å få bukt med problemet.

Å lage en porno-sketsj med en som kritiserer deres støtte til pornoindustrien er IKKE veien å gå for å skape et debattmiljø som tiltrekker kvinner.

Sitater:

1.«Trygdekontorets fremstilling av Kari Jaquesson i porno-sketchen er seksuelt trakasserende og beveger seg i en farlig retning av seksuelt ladet hevnmentalitet. I lys av at seksuell trakassering og hets av kvinner i offentligheten er et utbredt og alvorlig samfunnsproblem, mener vi at en slik behandling av en meningsmotstander er uakseptabel og sender svært negative signaler til spesielt ungdommer. NRK har et ekstra tungt samfunnsansvar i kraft av å være statskanal i Norge, og bør ikke legitimere slike former for personrettet seksuell trakassering under dekke av satire og humor. Vi er bekymret for at dette vil skremme enda flere kvinner fra å være aktive i offentligheten.»

2.«Det tas opp gang på gang hvordan kvinner trues, hetses og trakasseres på grunnlag av sitt kjønn, og hvordan dette hindrer vår deltakelse i samfunnet. Personlig føler jeg ikke at det for meg er trygt å hevde mine meninger i et land der statskanalen behandler kvinner i debatter på en sånn måte.»

3. «Frykten for hets og sjikane gjør at mange kvinner velger å holde seg borte fra den offentlige samtalen. Dette er et demokratisk problem. Trygdekontorets behandling av meningsmotstandere vil skremme enda flere. Er dette hensikten til Trygdekontoret?» 4.«Kvinner opplever i stor grad seksualisert hets og trolling på nett, og dere har nå bidratt til å øke dette, ved at det klippet ble produsert og sendt.»

Punkt 3: Opprydding innad og holdningene i NRK

Det kreves også fra alle klagere at NRK rydder opp, og at dette bør få konsekvenser. Klagerene ber NRK uttøve bedre skjønn, og påpeker at denne måten å svare kritikk på i høyeste grad er uetisk. Man skal være ganske kreativ for å kunne klare å forsvare NRKs tilsvar til Jaquesson i debatten, om man ser til «NRK plakaten» som jeg går utifra at dere alle kjenner til punkt og prikke.

Det er altså hundrevis av mennesker som i likhet med Kvinnefronten reagerer, både på episoden som ble vist men også på NRKs håndtering av denne. Flere skriver at de krever en offentlig unnskyldning. I stedet har reaksjonene slik vi ser det vært særdeles arrogante, preget av tradisjonelle mannlige hersketeknikker. Seltzer sa i et intervju på Dagsnytt 18 at denne sketsjen var et svar til Jaquesson sine innlegg i debatten.At det var ikke så rart de valgte å gjøre dette da hun har sitat:

«inntatt en seksualisert og snodig posisjon i offentligheten som en trikotkledd fitness-dronning»

Ved å si dette sier han at noen kvinner fortjener å bli seksuelt hetset og trakassert basert på hvordan de kler seg. Dette er en holdning vi kjenner godt igjen ifra debatter om voldtekt, og det er holdninger innad i NRK som må tas tak i umiddelbart.

Når det gjelder holdningene innad, så skal det også nevnes at Kari Jaquesson sendte en mail til prosjektleder for Trygdekontoret Eirik Sandberg Ingstad på morgenen den 7.april hvor hun krevde at innslaget ikke ble sendt.

Dette fordi hun sitat: «Anser dette som svært krenkende, og ikke minst kommer innslaget til å være en stor belasting for min mindreårige sønn.»

I svaret fra Ingstad står det skrevet: «Vår redaksjonelle vurdering er at innslaget er såpass absurd og tullete at det ikke kan sies å ha injurierende kraft mot deg eller de andre personene som blir nevnt.»

Så vi spør dere nå:  – Hvilke føringer ligger til grunn for de redaksjonelle vurderingene i NRK, og hvordan kommer prosjektleder frem til hva som er injurierende for hvem? – Om Kringkastingsrådet aksepterer at underholdningsavdelingen i NRK turer frem på denne måten: Å la typiske mannlige hersketeknikker få regjere fritt maskert som humor og satire, hvilken standard setter dere da? – og hva vil bli det neste lisensbetalerne får servert?

Comments are closed.