Kvinnefronten støtter polske kvinners kamp!

Uttalelse vedtatt på Kvinnefrontens landsmøte 7.-8. november 2020.

Polen har Europas strengeste abortlov og nå skal den bli strengere.

Dette kan vi ikke akseptere. Kvinners rettigheter skal aldri forhandles bort for andre interesser. Kvinnefronten står sammen med polske kvinner om retten til trygg og selvbestemt abort.

Polens grunnlovsdomstol (som består av dommere utnevnt av regjeringen) fastslo i oktober at det er forbudt med abort som følge av skader på fosteret. I praksis betyr det totalforbud da 99 % av aborter i Polen som ble godkjent var under denne bestemmelsen. Kvinner skal tvinges til å bære fram barn som kan dø i en smertefull fødsel eller like etterpå. Leger som bistår skal straffeforfølges. Og det blir forbudt å gi informasjon om trygge aborter, hjelpe økonomisk og å transportere kvinner til steder der de kan få utført abort. Dette gjør regjeringen under dekke av en global pandemi da muligheten for demonstrasjoner er begrenset.

Til tross for dette har flere titusenvis av kvinner og allierte demonstrert i byer over hele Polen. Demonstrasjoner som har blitt beskrevet som de største i Polen siden kommunismens fall. Det er sterkt og rørende og se kvinner ta til gatene og kjempe for retten til å bestemme over egen kropp og for demokratiet.

Lenge har Polen bevegd seg mer og mer til ytre høyre. Lov og rettferdighetspartiet (PIS) i nær allianse med katolske kirken har lenge jobbet for å ta de få rettighetene kvinnene i Polen hadde til abort. Samme uhellige allianse forsøkte å få gjennomslag for dette i 2016 men da demonstrerte over 100 000 kvinner under slagord som kobiety razem (kvinner står sammen) og czarny protest (black protest) og fikk den gangen stanset innstramningen i abortloven.

Demonstrasjonene i oktober kom i gang etter innskrenkingene på abort, men de handler også om LHBT-rettigheter og at regjeringen vil trekke seg fra Istanbulkonvensjonen som har til formål å bekjempe vold mot kvinner samt flere andre antidemokratiske forslag som berører pressefrihet og den dømmende makt.

De nasjonalkonservatives budskap er klart. De ser ikke på kvinner som likeverdige borgere med rett til beskyttelse og inkludering. De dyrker en kjernefamilie hvor det kun er plass til en mann og en kvinne. Polske kvinner trenger bred europeisk støtte. På 70-tallet reiste norske kvinner til Polen for å få trygg abort. Nå er det vår tur til å stille opp for polske kvinner.

Comments are closed.