Kvinnefrontens appell mot polsk abortlovgivning!

Johanne Vierhaug Lûr utenfor den polske ambassaden i demonstrasjon 23 april.

Vi i Kvinnefronten ser en ubehagelig utvikling rundt om i verden. Kvinners råderett over egen kropp blir gang på gang innskrenket. I sør- og Central Amerika herjer zika viruset. Kvinner har begrenset tilgang til prevensjon og abort er ulovlig.

Av erfaring vet vi at kvinner ikke slutter å ta abort. Kvinner må i stedet vende seg til farlige ulovlige alternativer. Polen har allerede Europas strengeste abortlov. I dag er det slik at kvinner kan ta abort etter voldtekt eller hvis det er fare for mors helse og liv. Men i praksis er det nesten umulig å finne en lege som er villig til å gjennomføre en abort selv når aborten er innvilget av en nemd.

Nå ønsker Polen og gjøre lovteksten strengere, abort er forbudt. Punktum, uten unntak. Og i tillegg blir det å ta en abort straffbart. Det betyr at kvinner kan bli straffet for sine spontanaborter om de ikke blir trodd. Og Polen sier klart og tydelig at de IKKE stoler på kvinner.Dette er stikk i strid med kvinners menneskerettigheter.

Dette skjer i et land i Europa – i vår bakgård. Dette er et land som Norge har felles økonomiske interesser med. Dette er et land vi har inngått Internasjonale handelsavtaler med.

Vi i Kvinnefronten krever at den polske regjeringen legger ned forslaget om totalforbud mot abort nå!

Vi i Kvinnefronten krever at den norske regjeringen setter press på Polen. Kvinners rettigheter må alltid gå foran økonomiske interesser. Myndigheter og religiøse samfunn spiller russisk roulette med kvinners liv i guds navn. Menn i maktposisjoner sitter og bestemmer hva kvinners skal gjøre med sine kropper. Dette er patriarkatet som preker til oss! Dette kan vi ikke akseptere! Ingen mann skal noensinne bestemme hva en kvinne skal gjøre med sin kropp eller sitt liv.

ABORT ER EN FORUTSETNING FOR KVINNEFRIGJØRING

Comments are closed.