Kvinnefrontens umiddelbare krav til ny regjering!

Uttalelse vedtatt i Kvinnefrontens landsstyre 18.9.21. På trykk i Klassekampen 6.10.21.

Valget er overstått, og velgerne har talt. Det er et nytt politisk flertall, som nå skal lage regjeringsplattform og stake ut ny kurs for Norge. Kvinnefronten har store forventninger til det rød-grønne flertallet på Stortinget og en ny politisk kurs som også prioriterer kvinners behov og rettigheter. Vi oppfordrer både regjering og Stortingspolitikere til å lytte til og samarbeide med kvinnebevegelsen.

Kvinnefronten mener det er tre krav som peker seg ut, og som regjeringa må innfri umiddelbart og med det vise at de mener alvor med sine valgløfter.

  1. Fjern abortnemndene, og utvid retten til selvbestemt abort til minst uke 18.
  2. Innfør samtykkebasert voldtektslovgivning – en samtykkelov – i Norge.
  3. En tryggere fødsels- og barselomsorg.
    1. 250 nye jordmorårsverk på føde- og barselavdelingene, og 1000 kommunejordmorårsverk.
    1. Finansiering over statsbudsjettet til å doble antallet studieplasser for jordmorutdanning
    1. Øremerke midler til følgetjenesten for kvinner i distriktene.
Avskaff abortnemndene

Abortnemdene må fjernes.  Abortnemndene fungerer i dag kun som et utdatert formyndersystem. En avvikling av nemndsystemet vil gi kvinner myndighet til å selv ta beslutninger som påvirker deres liv. Ingen er bedre skikka til å ta avgjørelser om svangerskapet enn kvinna sjøl. Hun er fosterets første og beste forsvarer. 85% av alle aborter i Norge skjer før uke 9, og hele 95% før uke 12. Tall fra land som f. eks Sverige, viser at denne andelen ikke synker om man utvider selvbestemmelsesretten. Å beholde dagens lovgivning rammer altså et veldig lite antall kvinner, som allerede er i en ekstremt sårbar situasjon. 18 uker er ikke Kvinnefrontens primære standpunkt, men det vi anser som mulig å få til per nå ut fra partia sine program, i tillegg til å fjerne abortnemndene.

Samtykkelov nå!

Norge trenger en samtykkelov som fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. En samtykkebasert voldtektsbestemmelse må innebære krav til aktivt og løpende samtykke. Hvis det brytes grenser man ikke var enige om, f. eks om vold eller bruk av prevensjon, finnes det ikke lenger samtykke. Dette må også være dekket av voldtektsbestemmelsen i straffeloven. Sverige, Danmark og ti andre europeiske land har nå innført samtykkelov, og det er nå på høy tid at Norge følger etter våre nabolands eksempel.

Bedre fødsels- og barselomsorg

Kvinnefronten krever et godt, trygt og helhetlig helsetilbud for kvinner gjennom graviditet, fødsel og barseltid. Det har blitt ropt varsko om forholdene i fødsel- og barselomsorgen i lang tid. Nå er det på tide å lytte og ta kvinner på alvor, slik forholdene blir lagt til rette for en god opplevelse og ei god barseltid. Det gjelder bedre bemanning på fødeinstitusjonene, styrka følgetjeneste, nok studieplasser, og innføring av rammefinansiering på føde- og barselavdelingene.

For å sikre en trygg fødsels- og barselomsorg er vi helt avhengige av å øke tettheta av jordmødre, gjennom økt bekvinning i tjenesten. Vi mangler 250 årsverk for jordmødre på føde- og barselavdelingene her i landet. Bruken av innleide jordmorvikarer er økende i 3 av 4 helseregioner. Etter at Stortinget vedtok tidlig ultralyd til alle gravide, øker bekymringa rundt lav bekvinning av føde- og barselavdelingene ytterligere. Behovet for flere jordmødre viser seg ekstra godt om sommeren, hvor mange fødetilbud rett og slett er nødt til å stenge ned, som igjen fører til dårlige forhold for fødende.

Kvinnefronten krever at det bevilges penger over statsbudsjettet til å finansiere flere studieplasser. I følge Jordmorforbundet mangler det 250 jordmødre på sykehusene, og 1000 kommunejordmødre i dag. Samtidig viste tall fra Samordna opptak at det var hele 1245 søkere til de skarve 140 studieplassene. Det er med andre ord vilje blant sykepleiere til å videreutdanne seg til jordmødre, men ikke nok studieplasser.

I takt med at fødetilbud legges ned, øker reiseveien for fødende landet over. Mange steder er reiseveien til nærmeste fødeavdeling på godt over 2 timer. Det er helseforetaka sin oppgave å sikre følgetjeneste med jordmor/lege til alle fødende med lang reisevei, likevel viser ei kartlegging fra 2019 at hele 18% av kommunene mangler dette. Kvinner utenfor store byer har like mye rett på et trygt fødetilbud som andre.

Comments are closed.