Kvinneinformasjonsnettverk i Peru

Fra 1998 har kvinneinformasjonsnettverket(RIM) i Peru blitt støttet av FOKUS/Norad, gjennom Kvinnefronten i Norge.

Les hele evalueringsrapporten her

Desentralisering i Peru krever at kvinner læres opp til å ta hånd om bibliotek og dokumentasjonssentre i fylkene. Cendoc-Mujer / RIM legger stor vekt på betydningen av å ivareta kvinneinformasjonssamlinger som del av det nasjonale kulturelle felleseie.

RIMs dokumentasjonssentrene spesialiserer seg på informasjon om kvinnen, og sentrenes brukere får hjelp og veiledning av personer tilknyttet institusjoner/ organisasjoner innenfor den lokale eller nasjonale kvinnebevegelsen.

Strategien med å desentralisere informasjonen, å fremme opprettelse av kvinnedokumentasjonssentre i alle regioner/fylker i landet, betyr ikke bare tilbud om en spesialisert tjeneste, men oppmuntrer til samhandling hvor de lokale sentrene kan iverksette egne planer for å utveksle materiale. På denne måten styrkes spredning av lokalt og nasjonalt grunnlagsmateriale om kvinnen, noe som gjør at RIMs strategi, som er uten sidestykke, har stor politisk, sosial og kulturell innflytelse i landet.

Den peruanske feminismen hadde fra begynnelsen av en typisk sentralistisk tendens som ikke vektlegger godt nok erfaringene til de lokale kvinneorganisasjonene. Den peruanske feminismen tar dermed ikke stilling til at desentraliseringen er en grunnleggende premiss for demokratiseringen av landet. Diana Miloslavich påpeker at i dagens Peru blir det organisert nasjonal koordinering av de mange instanser som kjemper for demokratiet. RIM plasserer seg naturlig innenfor denne sammenhengen med sin målsetting og sitt arbeid. Denne nye måten å forstå politiske prosesser på er nettopp det som ligger bak det landsomfattende arbeidet med å danne og konsolidere kvinnedokumentasjonssentre og/eller -bibliotek som systematiserer informasjon ut fra et feministisk perspektiv.

Det må fremheves at Cendoc-Mujer er den eneste NGO i Peru som har spesialisert seg i opplæring av dokumentbehandling ut fra et feministisk perspektiv. En spesialitet som det ikke har vært lett å finne en plass til innenfor den peruanske feminismen da RIM befinner seg i en krysning av forskjellige etablerte felter: Kvinners organisasjonsarbeid. • Feministisk kulturell produksjon. • Prosjekter som går på feministisk kommunikasjon og media. • En ny måte å forstå arbeidet med informasjonsanalyse på. • Spredning av materiell produsert av kvinnebevegelsen.

Les hele evalueringsrapporten

Comments are closed.