Kvinner på tvers 2018

Kvinnefronten var med å starte Kvinner på tvers for 25 år siden. Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse, men vi aksjonerer, samarbeider og debatterer også på andre måter. Temaene for konferansene varierer fra år til år – mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.

I år skal vi blant annet se nærmere på fagbevegelsens #metoo opprop #ikketilforhandling. Har den ført til noen endringer?
Vi skal ta for oss kampen for likelønn, sekstimersdag, barselomsorg og inkluderende arbeidsliv. 
Og sist, men ikke minst, vi skal feire våre 25 år, med storslått festforestilling med “Den røde tråd” og festmiddag!

Følg med for oppdateringer i programmet! Facebookarrangement

Les mer om programmet og meld deg på her

Kvinnerpåtvers2018
Comments are closed.