Lovregulering av kvinners klær er antifeministisk

Det som pågår nå er en hetskampanje rettet mot muslimske kvinner. Kvinnefronten kan ikke akseptere at politikere og innvandringsmotstandere som aldri før har støttet kampen for kvinners rettigheter, nå sprer fordommer og rasisme fordekt som kvinnekamp. Forbudet mot dekkende strandklær i Frankrike var direkte rettet mot muslimske kvinner. Loven ble opphevet av høyeste domstol i Frankrike fordi den brøt mot menneskerettighetene. Muslimske kvinner i Norge blir utsatte for hets og diskriminering i det offentlige rom. Forbud som dette blir drivstoff for intoleranse og stigmatisering. Det bidrar til en polarisering i samfunnet og undergraver kampen mot ekstremisme. Forebygging av religiøs ekstremisme er avhengig av gjensidig respekt og samarbeid.

Debatten preges av kunnskapsløshet og generaliseringer. Og ikke minst, misforståelser. Det finnes mange ulike retninger innen feminismen. Feminister kan være uenige om mange ting, men feminisme som jobber for likestilling eller kvinnefrigjøring kan aldri støtte systematisk diskriminering av en gruppe mennesker. De som gjør det seiler under falskt flagg.

Verdens kvinner er ikke like, det vil Kvinnefronten aldri hevde. Kvinner, særlig i sør, rammes hardest av de negative følgene av globalisering, klimaendringer og markedsliberalismens framrykking. Men samtidig tilsier vår erfaring med 45 års internasjonalt arbeid, at vi kan enes om hva som er de fundamentale rettighetene for kvinner på tvers av landegrenser og kulturer. Nemlig: Råderett over egen kropp – Råderett over eget liv – Råderett over egen framtid.

Å forby eller påby klesplagg, skaper ikke råderett over egen kropp, liv eller framtid. Dette er aldri noe vi vil stille oss bak. Tvungen tildekking og overdreven seksualisering er to sider av samme mynt, og noe Kvinnefronten alltid vil kritisere.

/

Stina Bergsten & Jorunn Friis Reset, Kvinnefronten

 

 

Comments are closed.