Media og makt

Kvinnefrontens politiske program

Vi vil:

  • bekjempe kvinnediskriminering i media og reklame.
  • kjempe mot at media omtaler seksuelle overgrep som sex
  • fjerne mediepresset på kvinner om å forandre utseendet for å tilfredsstille kommersielle idealer.
  • jobbe for at det skal være en redaksjonell oppgave å sørge for lik representasjon av kvinner og menn i media.