MENNS VOLD MOT KVINNER

Menn utøver vold mot kvinner verden over. Voldtekter, privat vold, strukturell vold (i krig) og ved tradisjoner og riter som er skadelige og dødelige for kvinner, herunder kjønnslemlestelse. Mange steder er det forbundet med stor fare å elske den en vil og lesbiske, bifile og transpersoner utsettes for vold og trakassering. I arbeidet mot disse formene for vold samarbeider vi med lokale organisasjoner som: Singida Inter-African Committee (Tanzania), Dodoma Inter African-Committee (Tanzania), WARMI (Peru), ACTPEW (Etiopia, Kenya), African Women’s Organisation (Østerrike), TAWREF (Tanzania)

I Norge er vi del av 25-novemberinitiativet, som arrangerer markeringer hvert år på FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner.