Mørketall tildeles DIXI-prisen 2017

Kvinnefronten er stolte av å annonsere at Mørketall www.morketall.no tildeles DIXI-prisen 2017. Marika Lejon, fra Kvinnefronten Oslo lokallag blir mottaker for sitt arbeid med denne.

Pressemeldingen fra DIXI;

DIXI mener det er viktig å holde et sterkt fokus på voldtekt og andre seksuelle overgrep. Derfor deles DIXI-prisen ut til en person(er) eller en organisasjon som har vært med på å sette voldtekt på dagsordenen. Vedkommende skal ha gjort noe aktivt for voldtektsutsatte og/eller i arbeidet mot voldtekt bidratt til å spre kunnskap om seksuelle overgrep. Prisvinneren bør være synlig og tydelig i arbeidet.

Gjennom Mørketall har utsatte for alvorlige overgrep et sted de kan formidle sine opplevelser anonymt. Fortellingene er viktige både for at de utsatte skal kunne komme videre, og for å forebygge overgrep. Her kan man lese andres historier, bli sett – og historiene bli lest og delt. Ved å gi DIXI-prisen 2017 til Mørketall, settes søkelyset på dette viktige arbeidet og fortsatt kamp for å bryte skammen og tabuene som er knytta til voldtektsfeltet.

Mørketall lanserer disse viktige historiene i bokform senere i år.

DIXI-prisen 2017 deles ut av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland på vegne av DIXI den 11. juni på konferansen Seksuelle overgrep, arrangert av JobbAktiv, på Thon Hotel Oslo Airport.

DIXI-prisen består av en kunststatue i keramikk laget av kunster Elisabeth Helvin.

Lenke til konferansen der prisen deles ut

Comments are closed.