Myten om det vanskelege valet

Skrevet i 2000

Forfattar:
Mette Løkeland-Stai

Arbeidsgruppe:
Agnete Strøm, internasjonalt ansvarleg i KF
Eli Aaby, jordmor
Elise Madle, stud.polit.
Mette Løkeland-Stai, lækjar
Målfrid Utne, sjukepleiarstudent
Sigrid Angen, stud.polit.

Takk til:

Klassekampen for utlån av foto
Anne Kathrine Løkeland for illustrasjonar
Eli Bjørhusdal for korrekturlesing
Erik Bolstad for grafisk hjelp

Utgjeve med stønad frå Sosial- og helsedepartementet

Comments are closed.