Myten om det vanskelege valet

 

Kjelder

 • Appelman, Simone og Fenneke Reysoo (red). Everything you always wanted to know…, Lexicon and comments on the new population concepts from a gender perspective. Oegstgeest: Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking 1994
 • Apold, Anne Berit. Informasjon og rådgjeving i Alternativ til Abort i Norge (AAN), Delrapport 3 fra prosjektet “Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd.” Studia A/S Fagbokhandel, Universitetet i Bergen 1998
 • Austenå, Ann-Magrit. Aldri abort-omkamp i Høyre. Dagbladet, 11.05.1995
 • Austveg, Berit og Johanne Sundby (red). Befolkningspolitikk mot år 2000. TANO. Oslo 1995
 • 6 Billion, a time for choices. The state of world population 1999. New York: United Nations popultaion fund, 1999
 • Brodin, Elin. Abort – hva med den svakeste part? Aftenposten, 09.11.1995
 • Brügger, Niels, Knut Ove Eliassen og Jens Erik Kristensen (red): Foucaults masker. Spartacus Forlag. Oslo 1995
 • Ellingsen, Lajla. Hvis gode råd blir tvang. Klassekampen, 20.04.1996
 • Ericsson, Kjersti. Prolog. Abortloven 20 år. Likestillingssenteret 1998
 • Faludi, Susan. Det store tilbakeslaget, 90-åras kvinnebilde. Aschehoug 1993
 • Fjær, Svanaug. Faglig offentlighet om abort og rådgivingsspørsmål, Delrapport 4 fra prosjektet “Evaluering av rådginingsvirksomheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd”, Studia A/S Fagbokhandel, Universitetet i Bergen 1998
 • Folkvord, Magnhild. Strid om angrepille. Klassekampen, 21.05.1999a
 • Folkvord, Magnhild. Null abort er lik null sex, serien: Fryd – frykt, fruktbarhet. Klassekampen, 10.07.1999b
 • Gulbrandsen, Pål. Prenatal diagnostikk – trygghet eller trussel? Tidsskr Nor Lægeforen nr. 4, 2000; 120:516-524
 • Hadley, Janet. Å gjøre abort forferdelig. Innlegg halde på internasjonal abortkonferansen i Amsterdam. Klassekampen 30.04.1996
 • Helsetilsynet. Helserett-info 2/99
 • Henriksen, Sissel. Mord, moral, medisin og mørkemenn. Klassekampen 04.03.2000
 • Hope, Magnhild Kvamsdal. Helse for henne, Selvvalgt eller spontan – abort kan utløse en smertefull sorgreaksjon. Henne, 1998
 • Horne, Marit. På tvers av tabuer. Kvinner og klær nr 1-98. 1998IPPF. Guidelines, International Planned Parenthood Federation Charter on Sexual and Reproductive Rights 1995
 • IPPF. The Human Right to Family Planning and Reproductive Health. International Planned Parenthood Federation. London 1998a
 • IPPF. Vision 2000, Inernational Planned Parenthood Federation Strategic Plan. London, 1998b
 • Klassekampen, 25.09.1995, leiar: Abort-grense
 • Morken, Johannes. Abort – prevensjon og menneskerett. Vårt Land 26.01.2000
 • NSSR. Seksuell og reproduktiv helse blant ungdom i Norge før og nå, Norsk forening for samliv,seksualitet og reproduktiv helse, 1997
 • NTB. Omstridte navnelister etter abort. Aftenposten, juni 1997
 • Ones, Torunn og Kari Tove Elvbakken, Sykehusenes informasjon og tilbud om veiledning i forbindelse med abortinngrep, Delrapport 2 fra prosjektet “Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd”, Studia A/S Fagbokhandel, Universitetet i Bergen 1998
 • Rahman, Anika, Laura Katzive and Stanley K. Henshaw. A global review of laws on induced abortion, 1985-1997
 • International family planning perspectives 1998; 24, nr.2
 • Rapport frå Fns 4. verdskonferanse om kvinner. Beijing, 4.-15. september 1995. Barne og familedepartementet, Oslo 1996
 • Ringheim, Gunnar. Kjendisaksjon mot abort. Dagbladet, 15.02.1995
 • Skartveit, Hanne. Abortdebatt på avveier. VG, 1995
 • Skjeldestad, Finn Egil. Induced abortion: timetrends and determinants, Tapir 1995, Det medisinske fakultet ved universitetet i Trondheim
 • Spence, Thomas. Sp.-kvinner i strid om abort. Aftenposten, 16.02.1995
 • Stenvoll, Dag. Abort og politikk. Alma mater, 1998
 • St melding nr. 16 (1995-96) Om erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd mv.
 • Tofteng, Cecilie. Abortpillen – en enkel løsning? Det Nye, Januar 1999
 • Wiese, Ingeborg. De farlige abortene. Klassekampen 01.07.1995
 • Wilhelmsen, Rita. Sexy, frigjort og fornuftig – slik er norske jenter i dag. Det Nye, desember 1996
 • Yssen, Ingunn. Abortloven 20 år, Bulletine 2-98. Senter for kvinneforsking, Universitetet i Oslo
 • Aanesen, Ellen. “Ikke send meg til en “kone”, doktor.” Fra 3 års fengsel til selvbestemt abort. Forlaget Oktober A/S. Oslo 1981

Comments are closed.