Landsstyre og arbeidsutvalg

Kvinnefrontens høyeste beslutningsorgan er Landsmøtet, som avholdes annethvert år. Landsstyret er Kvinnefrontens øverste organ mellom landsmøtene. Landsstyret møtes fire ganger i året, og tar beslutninger for organisasjonens arbeid på grunnlag av Kvinnefrontens handlingsplan. Det nåværende landsstyret er valgt for perioden nov 2018 – nov 2020.

På daglig basis drives Kvinnefronten av et arbeidsutvalg samt organisasjonssekretær som arbeider fra vårt kontor i Oslo. Kvinnefronten har også flere lokallag som driver med aktiviteter rundt om i landet. Kontakt oss HER.

Landsstyret:

Stina Bergsten

Kjersti Dybvig (Stavanger)

Johanne Vierhaug Lühr (Oslo)

1.Vara: Lina Allesson

2.Vara: Marika Lejon (også vara til arbeidsutvalget)

Torunn Dimmen (Trondheim)

1.Vara Anette Svane

Anna Nygård Johansen (Bergen) 

1.vara: Erika Eidslott (Bergen)

2.Vara: Khadija Samma (Bergen)

Marte Nustad (Tromsø)

1.Vara: Erna Yesenia Iversen  (Tromsø )

Rebekka Holmgaard (Tromsø)

1.Vara: Anja Harbitz (Tromsø)

Oline Margrethe Rustad (Jentefronten)

1.Vara: Emily Nerland

Daisy Elizabeth Sjursø

Live Unstad

 

Daglig ledelse / arbeidsutvalget (også automatisk i Landsstyret):

Cathrine Linn Kristiansen

Helle Borgen

Hilde Bjørnstad

Nora Uvsbakk

Jorunn Friis Reset

Thea Borkhus Gabrielsen

Maiken Sætran Lium

Torill Nustad

Internasjonalt Utvalg:

Hilde Bjørnstad  (internasjonalt ansvarlig)

Agnete Strøm

Mette Løkeland

Tina Skotnes