8.marspost

Paroler 8.mars 2018

STAVANGER:

Vedtatt på parolemøtet 7 februar:

KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING – FOR FULL KVINNEFRIGJØRING.

 • Frihet fra seksuell trakassering – #ikketilforhandling
 • Sex uten samtykke= voldtekt. Ny lov nå!
 • 6 timersarbeidsdag med full lønnskompensasjon
 • Forsvar offentlig pensjon
 • Antirasistisk kamp mot sosial kontroll og æreskultur
 • Trygge aborter til alle verdens kvinner
 • Verdens kvinner trenger militær nedrustning
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjonene
 • Forsvar veldferdsstaten – privatisering tapper det offentlige
 • Stopp umenneskelige skjønnhetsidealer
 • Avskaff aupair ordningen

OSLO

Vedtatt på parolemøte 10 februar:

#METOO – FRA TAUSHET TIL KVINNEKAMP!

 • Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran
 • Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel
 • Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge (Kvinnefronten)
 • Frihet også for verdens rullende kvinner! La oss delta og bidra på lik linje som alle andre
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!
 • Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid!
 • Det er lov å være stygg – Stopp skjønnhetstyranniet (Jentefronten)
 • Vi er halvparten av historiene
 • Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier
 • Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov!
 • Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!
 • Havarikommisjon for partnerdrap
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene
 • Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp
 • Fellesskap mot incest og seksuelle overgrep
 • Nei til surrogati. Livmor er ikke en handelsvare (Kvinnefronten)
 • Barselrevolusjonen: Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel
 • Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort og prevensjon!
 • 8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018!
 • Pensjonskamp er kvinnekamp – forsvar offentlig AFP.
 • Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid!
 • Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå
 • Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner (Kvinnefronten)

TROMSØ

Vedtatt på parolemøte 14. februar:

#METOO: NOK ER NOK!
 • Sex uten samtykke =voldtekt – ny lov nå!
 • Ta oss på alvor, ikke på rumpa!
 • Transkvinner er kvinner – bedre helsetilbud for transpersoner nå.
 • Sjølbestemt abort i 40 år – fjern nemdene!
 • Dette er vårt siste varsel – nå vil vi ha bedre barsel!
 • Håndhev sexkjøpsloven og styrk hjelpetiltakene
 • Bruk omvendt voldsalarm
 • Likelønn nå!
 • Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå
 • 8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018
 • Pensjonskamp=kvinnekamp
 • Støtt kurdiske kvinners frigjøringskamp!
 • Fri Ahed Tamimi! – Frigjør palestinske barn fra israelske fengsler
 • Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel
 • Nei til voldtekt som våpen, vern kvinner i krig
 • Skam over norsk flyktninge- og asylpolitikk
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur

ÅS

Vedtatt i 8.marskomiteen 16 februar

 • #Metoo – Fra taushet til kvinnekamp!
 • Sex uten samtykke = voldtekt. Ny lov nå!
 • Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran!

KRISTIANSAND

Vedtatt på parolemøte 15 februar:

 • #MeToo – fra taushet til kvinnekamp
 • Solidaritet med verdens kvinner
 • Kvinners rettigheter kommer ikke av seg selv

Underparoler:

 • Kvinner er ikke menns leketøy
 • Øst, vest, sør og nord- vi er alle kvinner av denne jord
 • Lovfesta rett til heltid –ja til 6-timersdag
 • Ut med rasistene, inn med feministene
 • Stopp gjelds-, volds- og krigsspiralen
 • EU/EØS forsterker krisen, kvinnene betaler prisen
 • Ingen er fri før alle er fri
 • Er en kvinnes blod, tårer og svette mindre verd enn en manns?
 • Knus imperialismen- for kvinnefrigjøring og kommunisme
 • Støtt Palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon
 • Fryktløse kvinner forandrer verden
 • Verdighet i asylpolitikken – også for ventende kvinner i mottak.

LEVANGER

Hovedparole: FEMINISMEN ER GRENSELØS!

Bergen – parolemøte 15 februar

Trondheim 27 februar

Comments are closed.