Paroler 8.mars 2019

Her er oversikt over paroler fra hele landet (siden oppdateres jevnlig, send inn til post@kvinnefronten.no)

Se oversikt over kvinnedagsmarkeringer i hele landet.

Arendal

 • Vi hilser våre medsøstre 8. mars – kamp mot all kvinneundertrykking
 • Min kropp, mitt valg – fjern nemndene
 • Våpenmilliardene til mat
 • Nei til regjeringens hestehandel med lesbiske/homofiles rettigheter, abort og likestilling
 • Styrk tilbudet til fødende i Arendal
 • Nei til bruk av voldtekt som våpen i krig

Bergen

Vedtatt på parolemøte 14. februar:

 • Hvorfor sone verre bare fordi vi er færre?
 • Nei til nedlegging av kvinners soningstilbud ved Øyen
 • Like rettigheter for kvinner i fengsel
 • Styrk sexkjøpsloven, øk straffene og krev hjelpetiltak nå!
 • Stopp voldtektene – døm overgriperne! Samtykkelov nå!
 • Kvinners liv-kvinners valg- bort med nemdene
 • Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet
 • Kvinnehelse=barnehelse=folkehelse
 • Minimum to liggedøgn ved fødsel
 • Vern kvinner i krig. Nei til voldtekt som våpen
 • Flere kvinnelige gründere
 • Innfør eit tredje kjønn
 • Transkamp er også kvinnekamp
 • Rett til helsehjelp for papirløse
 • Jeg har opplevd #metoo
 • Kvinner forandrer verden
 • Kjerringer mot at EU skal styre strømmen (Nei til EU)
 • Nei til sweatshops og slaveri – Ingen er fri før alle er fri
 • Min kamp – vår kamp
 • Sex uten samtykke er voldtekt!
 • Likestilling og inkludering for alle verdens kvinner
 • Kvinner med funskjonsnedsettelser er også mer utsatte for overgrep og vold.
 • Vi ønsker en verden som er reelt inkluderende. Veien dit er lang.
 • Kampen mot sorteringssamfunnet skjer ikke i livmoren
 • Opp alle jordens skeive feminister
 • «Bruk stemmeretten – stem på en feminist!»
 • «Kvinnekamp er klassekamp»
 • Klimakamp er kvinnekamp
 • kvinners kropp er ikkje forhandlingsvare – forsvar abortlova!
 • Kamp for full kvinnefrigjøring
 • Utvid selvbestemt abort – fjern nemdene!
 • Norge svikter traffickingofre – gi dem opphold!
 • Kurdiske kvinner kjemper mot alle former former for kvinneundertrykking
 • Papirløse kvinner er også kvinner!
 • En lønn å leve av – En dag å leve med – 6- Timers normalarbeidsdag
 • Frihet fra seksuell trakassering – #ikketilforhandling
 • Hent ISIL-barna hjem
 • Stopp menneskehandel
 • Arbeidstakerstatus til fosterforeldre
 • Solidaritet med palestinske kvinner
 • Kødd aldri mer med abortloven
 • Ta kampen for 6-timersdagen
 • Til kamp for heltidskommunen
 • Kvinner for fred – mot krig og militarisme
 • Mangfold er styrke
 • Ja til flere minoritetskvinner i arbeidslivet
 • Vold er ikke kjærlighet
 • Min identitet er min styrke!
 • Lytt til meg- la meg snakke!
 • Kvinne! Bryt ikke sammen, bryt ut!
 • Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som faktisk rammer deg selv!

Drammen

 • Ikke rør abortloven
 • Min kropp – mitt valg
 • Jeg vil ikke føde for Erna
 • (Cinnamon rolls – not gender roles) Kanelboller – ikke kjønnsroller
 • Siste varsel – bedre barsel
 • Stopp voldtektene – døm overgriperne
 • Sex uten samtykke er voldtekt
 • Hjelp kvinner og barn på flukt
 • ILO: Stop violence against women at work
 • Lovfestet rett til heltid – nei til midlertidige jobber. Lik lønn for likt arbeid.
 • Vern asylbarna
 • Kamp mot skammen
 • Skeiv kamp er kvinnekamp
 • Bryt tausheten – stopp volden
 • Riv murene – bygg bruer. For et fritt Palestina NÅ
 • Kvinner redder jorden – Bevar Repparfjorden
 • Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene

Fredrikstad

 • Solidaritet med verdens kvinner (Hovedparole)
 • Heltid som norm
 • Kvinnekamp er klassekamp
 • Ja til uperfekt mangfold
 • Tredje juridisk kjønn nå
 • Stopp voldtekt som våpen i krig
 • Forsvar selvbestemt abort – fjern nemnden
 • Klimakamp er kvinnekamp
 • Nei, til en kvinnefiendtlig regjering

Kristiansand

Vedtatt på parolemøte 14.februar:

 • Stopp voldtekt! (Hovedparole)
 • 8.mars: Solidaritet med verdens kvinner (Hovedparole)
 • Kvinners rettigheter kommer ikke av seg selv (Hovedparole)
 • Ikke rør abortloven (Hovedparole)
 • SLUTT KUTT i kvinners rettigheter ! Kutt Kutte-regjeringen!
 • Skammen skal bæres av menn som voldtar kvinner.
 • Bare ja betyr ja – samtykkelov nå!
 • EU/EØS forsterker krisen – kvinnene betaler prisen
 • Knus Imperialismen – For kvinnefrigjøring og kommunisme.
 • En kvinnes plass er alltid i revolusjon.
 • Støtt palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon.
 • Lovfestet rett til heltid.  Ja til 6 – timersdag.
 • Stopp – det er min kropp.
 • Min kropp, mitt valg

Oslo

Vedtatt på parolemøte 31. januar:

 • Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene! (Hoved-hovedparole)
 • Stopp trakassering av kvinner på jobb – ILO-konvensjon NÅ!
 • Vi krever hele faste stillinger!
 • Minoritetskvinner: Se oss! Hør oss! Gi oss arbeid!
 • Arbeid til alle, sekstimersdag nå!
 • Aktiv politikk for flere jenter i byggebransjen!
 • Ingen pensjon under 2/3 av lønna!
 • Norge må ta ansvar – gi traffickingofre oppholdstillatelse!
 • Stans all vold og trakassering av kvinner!
 • Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt
 • Kvinner krever NATO-baser ut av Norge!
 • Klimakamp er kvinnekamp
 • Hele lønna – halve makta! Knus patriarkatet!
 • Stopp regjeringas angrep på kvinners rettigheter
 • Jeg går på skole, ikke kall meg hore – stopp sexismen i skolegården
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æresvold
 • Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet
 • Vi vil ikke føde for Erna!
 • Nei til surrogati – livmor er ikke en handelsvare!
 • Kvinnehelse er folkehelse – bort med mannen som norm!
 • Opp alle jordens lesber!
 • Prostitusjon er vold mot kvinner – Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene
 • Pornofri barndom – Ja til nettpornofilter!
 • Ja til NIPT og fosterdiagnostikk
 • Lavterskeltilbud og fri rettshjelp i saker om seksuell trakassering!
 • Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!
 • Stopp voldtektene – døm overgriperne! Samtykkelov nå!
 • Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!

Stavanger

Vedtatt på parolemøte 13. februar:

 • Forsvar selvbestemt abort – fjern nemdene
 • Siste varsel – styrk barsel
 • Sex uten samtykke =voldtekt. Ny lov nå!
 • Prioriter etterforskning av voldtekt
 • Voldtekt i krig =Krigsforbrytelse – FN resolusjon 1820
 • Stopp vold mot kvinner
 • Nei, til kjønnslemlestelse
 • Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven
 • Ja til 6 timersdagen – nei til deltid
 • Pensjon fra første krone
 • Likestill turnus og skiftarbeid
 • Verden vinner med utdanning til alle kvinner

Tromsø

Vedtatt på parolemøte 13. februar:

 • Forsvar sjølbestemt abort – fjern nemdene (hovedparole)
 • Sex uten samtykke = voldtekt – ny lov nå!
 • #metoo – ta meg på alvor, ikke på rumpa
 • Feminismen er grenseløs – gi vern til kvinner på flukt
 • Nei til voldtekt som våpen, vern kvinner i krig
 • Blokaden rammer Gazas kvinner – boikott Israel
 • Pornofri barndom – ja til nettpornofilter
 • Bedre hjelp og behandlingstilbud til voldsutsatte
 • Fjern inntektskravet for permanent oppholdstillatelse
 • Kvinner krever bedre helse- og barseltilbud
 • Pensjon fra første krone – likelønn nå!
 • Rett til heltid – ja til 6 timers arbeidsdag!
 • Like mye kvinne, like mye verdt! – uansett funksjonsevne
 • Ja til et tredje juridisk kjønn
 • Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur

Trondheim

Vedtatt på parolemøte 13. februar:

 • KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING! (Hovedparole)
 • VÅRT LIV! VÅR KROPP! FORTSATT SELVBESTEMT ABORT! (Hovedparole)
 • Frihet til verdens rullende kvinner – la oss delta og bidra som alle andre
 • Ut med rasistene, inn med feministene
 • Flere barn i Norge, de må kunne være mørke og. Ta ansvar!
 • Skam over norsk asylpolitikk
 • Feministhus i Trondheim nå!
 • Flere jordmødre NÅ!
 • Kloke koner, vonde minner, aldri mere strikkepinner!
 • Mer kunnskap om kvinnesykdommer!
 • Frihet for fengslede kvinner og barn i Tyrkia
 • Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge
 • Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt
 • Støtt palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon
 • Trosfrihet for kvinner i alle land
 • Verden vinner – med utdanning til alle kvinner
 • Kjemp for verdens jenter – stopp barneekteskap og kjønnslemlestelse
 • Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp
 • Ja til 6-timers dag
 • Kan du gi fast jobb til én kvinne, kan du gi fast jobb til to
 • Likelønn nå!
 • Pornofri barndom – nettpornofilter nå!
 • Bekjemp seksualisert vold
 • Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov nå!
 • Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltak for prostituerte!

Ås

 • Vi var mange – Vi er mange
 • Gi arbeid til minoritetskvinner
 • 6-timersdag NÅ
 • Kvinnekamp er grenseløs
 • Kamp mot sosial kontroll og æresvold
 • Stopp voldtekt som våpen i krig og konflikt
 • Forsvarlig fødsel- og barselomsorg NÅ

Comments are closed.