Paroler 8. mars 2020

Her er oversikt over paroler fra hele landet (siden oppdateres jevnlig, send inn til post@kvinnefronten.no)

Se også oversikt over kvinnedagsmarkeringer i hele landet.

Oslo

Vedtatt på parolemøte 1. februar:

 • Abort er kvinners valg – Fjern nemndene (Kvinnefronten) (Hoved-hoved parole)
 • Kvinnegarderober på alle byggeplasser nå!
 • Lønnsløft for kvinnedominerte yrker!
 • Heltid og mer fritid – 6 timersdag nå!
 • Stopp voldtektene – døm overgriperne! Samtykkelov nå!
 • Ingen knebling av #metoo – fortsatt kvinnekamp mot trakassering
 • Jeg går på skole, ikke kall meg hore – Stopp sexismen i skolegården!
 • Rettssikkerhet skal ikke kjøpes – fjern inntektskravet for permanent opphold!
 • Vi skal ikke sone verre, bare fordi vi er færre Juridisk rådgivning for kvinner
 • Prostitusjon er vold mot kvinner – Styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene (Kvinnefronten)
 • Pornofri barndom – Ja til nettpornofilter!
 • Ja til NIPT og fosterdiagnostikk (Kvinnefronten)
 • Nei til surrogati – livmor er ikke en handelsvare! (Kvinnefronten)
 • Forsvarlig fødsels- og barselomsorg i hele landet!
 • Kvinner er halve folket – forsk på kvinnehelse!
 • Lesber mot porno – vi er ikke en fetisj!
 • Internasjonal støtte til lesbiske og skeive kvinner: mot usynliggjøring, vold og konvertering.
 • Norske våpen dreper kvinner – stopp våpensalg!
 • Grenseløst søsterskap – beskytt kvinner på flukt
 • Nei til voldtekt som våpen – vern kvinner i krig!
 • Støtt iranske motstandskvinner mot det religiøse diktaturet i Iran. Ja til demokrati og kvinnefrigjøring!
 • Ni Una Menos. Stopp kvinnedrap i Latin-Amerika
 • Til felles kvinnekamp mot sosial kontroll og æresvold
 • Nei til Skjønnhetstyranniet!
 • Likestilling for funksjonshemmede kvinner! Oppfyll våre menneskerettigheter!
 • Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjonene
 • Knus patriarkatet – ikke kloden!

Stavanger

 • Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene
 • Ja til 6-timersdagen – nei til ufrivillig deltid
 • Slutt å ta fra de fattige og gi til de rike: STOPP AAP-KUTTENE
 • Pensjon fra første krone
 • Sex uten samtykke = voldtekt. Ny lov nå!
 • Verden vinner med utdanning til kvinner
 • Støtt kampen mot barnebruder! FN res 1325
 • Slutt opp om velferdsstaten
 • Klimakamp er kvinnekamp
 • Evakuer barna fra Morialeiren
 • Antirasistisk kamp mot sosial kontroll og æreskultur
 • Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven

Trondheim

Vedtatt på parolemøte 11. februar:

 • Kampen er ikke over! #metoo (Hovedparole)
 • Papirløs, ikke verdiløs! (Hovedparole)
 • Böörhkh sjeavohtsvoetekultuvrem! Bryt taushetskulturen!
 • Deres nød, vårt ansvar! Evakuer Moria nå!
 • Frihet for fengslede kvinner og barn i Tyrkia!
 • Ja til 6-timersdag
 • Klimaendringer rammer kvinner hardest!
 • Likelønn nå!
 • Likestilling for funksjonshemmede kvinner nå
 • Mer kunnskap om kvinnesykdommer
 • Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov nå!
 • Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge
 • Støtt palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon
 • Transkvinner er kvinner i 8. mars for alle!
 • Verden vinner med utdanning til alle kvinner

Bergen

Vedtatt på parolemøte 12.februar:

 • Kamp for full kvinnefrigjøring! (Hovedparole) (Kvinnefronten)
 • Kvinne. Bryt ikke sammen – bryt ut! (Hovedparole)
 • JA til selvråderett! Kvinnen bestemmer over egen kropp! (Hovedparole)
 • Kvinner forandrer verden (Hovedparole)
 • Ja til heltid og faste stillinger (Hovedparole)
 • Lik lønn for likt arbeid
 • Ta kampen for 6-timersdagen
 • Til kamp for heltidskommunen!
 • Hev kvinnelønnen – Likelønn nå!
 • Heltid – Sykepleierne krever hele stillinger NÅ!
 • Like vilkår – også i idretten
 • Kjerringer mot at EU skal styre strømmen
 • Min identitet er min styrke! Mangfold er styrke
 • Kurdiske kvinner kjemper mot alle former for kvinneundertrykking
 • Bring IS-kvinnene hjem (Kvinnefronten)
 • Norge svikter traffickingofre – gi dem opphold! (Kvinnefronten)
 • Kvinnehelse – vi krever satsing nå!
 • Minimum 2 liggedøgn ved fødsel
 • Bort med nemndene!
 • Kvinnehelse = barnehelse = folkehelse
 • Forsvarlig fødsels- og barselomsorg i hele landet
 • Sikre tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter for alle!
 • Fra ammetåke til ammefokus
 • Abort er kvinners valg – fjern nemndene! (Kvinnefronten)
 • Fjern nemndene! Utvid retten til selvbestemt abort
 • Vi krever oppfølgingstilbud ved spontanabort!
 • Sex uten samtykke er voldtekt – Vi krever samtykkelov nå!
 • Bare ja betyr ja! Samtykkelov nå!
 • Kamp mot patriarkat og prostitusjon
 • Styrk sexkjøpsloven, øk straffene og krev hjelpetiltak nå! (Kvinnefronten & Kvinnegruppa Ottar)
 • Stopp menneskehandel
 • Støtt latinamerikanske kvinners kamp mot vold og undertrykkelse
 • 2000 – 2019: 150 kvinner drept i Norge. Likevel driter politiet fremdeles i det

Tromsø

Vedtatt på parolemøte 19. februar

 • Klimaendringene raserer livsgrunnlaget – Klimahandling nå
 • Feminismen er grenseløs – gi vern til kvinner på flukt
 • Ni una menos – Stopp kvinnedrap
 • Uansett funksjonsevne – Like mye kvinne, like mye verdt!
 • Mindre rumpe i monitor – Stopp skjønnhetstyranniet
 • You can’t pray the gay away – forby homoterapi
 • Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov nå!
 • Mu rumaš lea mu iežan- kroppen min eier jeg
 • Vi krever handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Tromsø NÅ
 • Likelønn nå!
 • Se oss, hør oss, vi kan bidra!
 • Fjern inntektskravet for permanent oppholdstillatelse
 • Hjelp meg ut av sykdom og rus. Gi meg hus.
 • Vi krever bedre barseltilbud og eldreomsorg
 • Abort er kvinners valg- fjern nemndene (Kvinnefronten)

Fredrikstad

 • Solidaritet med verdens kvinner (Hovedparole)
 • Heltid som norm
 • Kvinnekamp er klassekamp
 • Ja til uperfekt mangfold
 • Tredje juridisk kjønn nå
 • Stopp voldtekt som våpen i krig
 • Forsvar selvbestemt abort – fjern nemnden
 • Klimakamp er kvinnekamp
 • Nei, til en kvinnefiendtlig regjering
 • Pensjon fra første krone

Notodden

 • Abort er kvinners valg – Fjern nemndene
 • Kvinner er halve folket – forsk på kvinnehelse!
 • Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig
 • Nei til Skjønnhetstyranniet!

Grenland

 • Nei til sosial kontroll og æreskultur
 • Solidaritet med verdens kvinner
 • Forsvarlig fødsel- og barselomsorg i hele landet
 • Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt

Lørenskog

 • Lønnsløft for kvinnedominerte yrker! (Hovedparole)

Drammen

Vedtatt på møte 10. februar

 • Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene
 • Abort er kvinners eget valg – vekk med nemndene
 • Min kropp – ikke regjeringens
 • Gratis prevensjon til alle
 • Stillhet er ikke samtykke
 • Sex uten samtykke er voldtekt – Samtykkelov NÅ
 • Nei til voldtekt som våpen – vern kvinner i krig
 • Stopp AAP kutt
 • Kvinnekamp er miljøkamp
 • Ingen knebling av #Metoo – støtt varslerne
 • Skeiv kamp er kvinnekamp
 • Riv murene – Bygg broer. For et fritt Palestina
 • ILO – Stop violence against women at work
 • Solidaritet med verdens kvinner – ingen er fri før alle er fri
 • Forsk på kvinnehelse – vi er halvparten av folket
 • Hent barna fra Moria NÅ
 • Jeg går på skole – ikke kall meg hore
 • Ja til heltid – Ja til 6 timersdag NÅ

Kristiansand

(Blir vedtatt på parolemøte 25. februar)

 • Solidaritet med verdens kvinner (Hovedparole)
 • Kvinners rettigheter kommer ikke av seg selv (Hovedparole)
 • Stopp voldtekt (Hovedparole)
 • Ikke rør abortloven (Hovedparole)
 • Støtt palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon
 • EU/EØS forsterker krisen – kvinnene betaler prisen
 • Fingrene fra fatet – knus patriarkatet
 • Lovfesta rett til heltid
 • Ja til 6-timersdagen
 • Kjerringer mot strømmen – Nei til NorthConnect-kabelen!
 • Kjemp og gjør motstand
 • Nei er nei. Voldtekt = sex uten samtykke
 • Klimakamp er kvinnekamp
 • Stopp gjelds, volds og krigsspiralen
 • Support your sister – not just your cis-ters
 • Deler verden, deler ansvar, deler arbeidsplass, deler makt.
 • Empowered women is empowered society
 • Empowerment is women`s rights
 • Equal world is empowered world

 

 

Comments are closed.