PFU – Pressens Feige Utvalg?

Kvinnefronten er skuffet over at Pressens Faglige Utvalg mener det skal være lov med seksuell trakassering av kvinner som deltar i den offentlige debatten.

Les hele dommen HER.

Når vi leser dommen nærmere, så kommer det klart frem at PFU nekter å vedkjenne seg kjønnsdiskriminering som fenomen. De påstår at utvalget ikke kan legge en slik “generalisering” til grunn for videre vurdering. Kvinnefronten lurer på hvordan det i det hele tatt er mulig å ta en vurdering uten verken historie eller perspektiv på virkeligheten. I dommen uttaler PFU:

“Pressens Faglige Utvalg registrerer klagers argument om at pornosketsjen krenket kvinner generelt, og at den kan bidra til å skremme kvinner bort fra offentligheten. Utvalget kan vanskelig legge en slik generalisering til grunn for den videre vurderingen, og vil derfor utelukkende ta stilling til om det er begått et overtramp mot Kari Jaquesson.”

Samtidig viser PFU at de ser klart hevnaspekt ved tilsvaret mot Kari Jaquesson. Men lager det hele om til en latterlig liten krangel, ved å si at det “gir inntrykk av at redaksjonen er hårsår og lite mottagelig for kritikk”. De legger til ord som “ubehagelig”,”men samtidig kan det ikke oppfattes som rammende ut over selve assosiasjonen til Jaquessons navn” (?!).

“Slik PFU oppfatter det, er det åpenbart at nettopp Jaquessons kritikk av Trygdekontorets første pornosketsj førte til at redaksjonen trakk henne inn i det påklagede innslaget. Utvalget mener at redaksjoner bør vise stor romslighet i møte med kritikk av mediets egen virksomhet slik at videre debatt ikke hemmes. Å pakke en tilbakemelding inn i satire som det påklagede kan skape et inntrykk av at redaksjonen er hårsår og lite mottagelig for kritikk. Utvalget kan forstå at Jaquesson opplevde koblingen til hennes navn og engasjement mot Trygdekontoret som ubehagelig. Likevel, listen ligger, og må ligge høyt for å felle humor – og forsøk på humor – for brudd på god presseskikk. Det påklagede innslaget er også, slik utvalget ser det, av en slik form at det vanskelig kan oppfattes som rammende ut over selve assosiasjonen til Jaquessons navn. At den kvinnelige rollefigurens navn var en referanse til Kari Jaquesson, som hadde kritisert et tidligere program i Trygdekontoret, er, etter utvalgets oppfatning, derfor ikke satire av en art som medfører brudd på god presseskikk. NRK har ikke brutt god presseskikk.

At ikke PFU anser dette som en viktig prinsipiell sak for fremtiden, er et hån mot Kari Jaquesson og alle kvinner som opplever hatytringer og latterliggjøring når de uttaler seg offentlig.

 

Comments are closed.