Pressemelding: Amnestys kvinnegruppe melder seg ut

Amnesty sin egen kvinnegruppe melder seg kollektivt ut. De krever at styret i Amnesty må gå av i sin pressemelding. Her er pressemeldingen i sin helhet:

Styret i Amnesty Norge må gå

Styret i Amnesty Norge har ikke oppfylt kravene til involvering av medlemmene i forkant av vedtaket om organisasjonens nye policy for prostitusjon (sex-arbeid).  Dette vedtaket går mot nåværende norsk lovgivning og kan gjøre Amnesty Norge til en lobbyorganisasjon for avkriminalisering og tilrettelegging for sexhandel Amnestys kvinnegruppe krever derfor at styret må gå.

Det internasjonale sekretariatet i mororganisasjonen Amnesty International har kategorisert denne saken som spesielt kontroversiell. At en slik sak da utelates fra behandling på landsmøtet i Amnesty Norge mener vi er en grov feil fra styrets side.

Sexkjøpsloven i Norge er i samsvar med den nordiske modellen, som også den svenske loven bygger på.  Dette er et moderne og banebrytende lovverk som har dannet mønster for ny lovgivning i en rekke andre land.  Disse lovene er et uttrykk for en av menneskerettighetenes og kvinnebevegelsens største seire de senere år. I februar 2014 vedtok derfor EU-parlamentet med overveldende flertall en resolusjon der medlemslandene anbefales å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester, altså den nordiske modellen.

Nå står vi i en situasjon der Amnesty Norge, som er en av landets ledende menneskerettighets-organisasjoner, kan bli brukt i en lobbykampanje mot sexkjøpsloven. Dette kan vi som Amnesty-medlemmer ikke akseptere.

Styret i Amnesty Norge har sviktet i sin informasjonsplikt overfor medlemmene og inntatt en posisjon i en meget kontroversiell sak uten å sikre medlemmenes støtte og må derfor trekke seg.

Vedtaket om å avkriminalisere kjøp og tilrettelegging av sex er et kraftig tilbakeskritt for de prostituertes rettigheter og verdighet. Vi mener at prostitusjon i seg selv er en krenkelse av menneskerettighetene. Vi mener at prostitusjon og trafficking  forutsetter hverandre. Vi mener at fattigdom ikke bekjempes ved å tillate at andre mennesker utnytter fattige.

Det er med stor beklagelse at vi som mangeårige aktive Amnesty-medlemmer nå er kommet i en situasjon hvor vi er nødt til å si opp våre medlemskap i organisasjonen.

 

Med hilsen

Amnesty International Norge

Kvinnegruppa
Trine Lise Bryn

Tone Dahl

Kristin Gellein

Ranveig Isdal Hansen

Torun Loftsgård

Ellinor Melbye

Marcela Molina

Wenche Skorge

Møyfrid Oftedal Vea

Comments are closed.