Privatisering og pensjon setter likestillingen i revers

Først publisert i Dagbladet 1 juni 2017

Private barnehager svekker pensjonsordningene

Arbeid i barnehage er et kvinnedominert yrke med høy arbeidsbelastning og lav lønn. Akkurat nå pågår en barnehagestreik i Hordaland og Rogaland. Ansatte i 20 barnehager i det kommersielle kirkekonsernet Akasia streiker for en rettferdig og livslang pensjon.

Tariffavtalen som konflikten omhandler burde ha vært ferdigforhandlet i 2016, slik alle andre tariffavtaler innenfor barnehagesektoren ble i fjor.

Akasia hevder at en rettferdig pensjon vil sette arbeidsplasser på spill og at dette er noe de ikke har råd til. Dette til tross for at de i dag får 13 prosent av det kommunale rammetilskuddet for å dekke pensjonskostnader. Den ordningen de har nå koster dem bare cirka 7 prosent. Man kan lure på hvor det er blitt av de resterende 6 prosentene?

Vi må spørre oss selv hvilken type samfunn og arbeidsliv vi ønsker å ha. Vil vi ha kommersielle selskaper som bedriver dumping av lønns- og arbeidsvilkår i velferdssektoren? Skal fellesskapets midler brukes på selskaper som profiterer på velferdstjenester?

Kvinner er i høyere grad enn menn avhengige av velferdsstaten både som brukere og arbeidstakere, og er de store taperne ved privatisering. Kvinner som har slitt et helt arbeidsliv står igjen med smuler.

Hvis Akasia får gjennomslag for sin pensjonsordning, kan det få ringvirkninger for det øvrige arbeidslivet. Det er en høy risiko for at store kommersielle selskaper som driver barnehager i Norge kan bruke dette eksempelet til å svekke pensjonsordningene til svært mange flere.

Kvinnefronten vil også rette søkelyset på kjønnsblindheten som fører til strukturell diskriminering av kvinner, blant annet når det gjelder velferdsytelser som pensjon.

Kvinner har som regel kortere opptjeningstid, arbeider mer deltid, har lavere pensjonsgrunnlag og lever lenger. Cirka 90 prosent av alle med minstepensjon er kvinner.

Når Akasia nå nekter sine ansatte livslang, rettferdig og tariffestet pensjon angriper de kvinners økonomiske rettigheter. Dermed føyer de seg inn i den rekken av grådige selskaper som bidrar til å sette likestilling i revers.

Vi vil ikke leve i et samfunn der privat profitt går foran rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Nå er det på tide at de kristne barnehageprofitørene begynner å leve etter ordene de preker; og elsker sine neste.

Skrevet av

Stina Bergsten & Seher Aydar, Kvinnefronten

Comments are closed.