Profrittfri velferd

Uttalelse fra Kvinnefrontens landsmøte 2018.

Kvinnefronten ønsker en profittfri velferd og en styrking av velferdstilbudet i offentlig regi. Anbudskonkurranser har ført til at private velferdsprofittører har overtatt tidligere offentlige institusjoner og skattekroner som skulle gått til å styrke for eksempel barnehager og barnevern går rett i lomma på internasjonale konserner. Kvinner er i høyere grad enn menn avhengig av en sterk velferdsstat, både som ansatte og som brukere. For kvinner har anbudskonkurranser ført til dårligere ansettelse-, lønns-, arbeids- og pensjonsvillkår. Kvinnefronten ser angrep på velferdsstaten som et angrep på kvinners økonomiske selvstendighet og mener at hensynet til mennesker trumfer kravet om profitt.

Comments are closed.