Prosjektbesøk i Tanzania

Siste nytt fra internasjonale prosjekter – Kvinnefronten har vært på prosjektbesøk i Tanzania, og nettopp nå kommet hjem. Turen var for å følge opp FGM prosjektet som får støtte fra Norad via FOKUS.

Bildet viser Kvinnefrontens Agnete Strøm og Chiku Ali. Her er vi i landsbyen Kipumbwiko i Ikongi, som også er distriktet der Chiku Ali har vokst opp. Her arrangerte vi fokusgruppediskusjoner med landsbyboere; en kvinnegruppe, en mannegruppe og en ungdomsgruppe. Diskusjonen dreide seg om kjønnslemlestelse, og ble arrangert i to landsbyer.

Kjennskap til lokale forhold og tenkemåter er nødvendig for at informasjon om skadevirkningene ved kjønnslemlestelse vinkles på en måte som treffer.

Foto; Sissel Thorsdalen

 

Følg med på hjemmesiden, vi kommer med flere oppdateringer fra turen!

 

 

Comments are closed.