PORNO / PROSTITUSJON

Prostitusjon er et resultat av manglende likestilling og en årsak til manglende likestilling. Prostitusjon gir kvinner alvorlige psykiske og fysiske helseskader og er et uttrykk for kvinners underordnede stilling i alle samfunn.

Sexkjøpsloven er rettet mot etterspørsel og er et viktig virkemiddel for å få bukt med sexindustrien. Men den må følges opp med finansiering, egne stillinger i politiet og exitprogrammer. Kvinner som vitner mot menneskehandlere må få beskyttelse og oppholdstillatelse i Norge. Kvinnefronten jobber for å styrke sexkjøpsloven og styrke kvinners stilling, slik at prostitusjon ikke blir et alternativ. Sex er aldri arbeid. Les vår tekst hvorfor vi ikke bruker begrepet sexarbeider.

Les de siste sakene om prostitusjon

Kvinnefronten mener porno er prostitusjon med et kamera til stede.

Kvinnefronten er del av flere internasjonale nettverk som jobber sammen i kampen mot porno og prostitusjon; Coalition Against Trafficking in Women CATW Int, Roks (Sverige), European Women’s Lobby EWL (Belgia), Equality Now (USA, England), Apne Aap (India), CATW South East Asia, CATW Latin-America and Caribbean, Reden (Danmark), Sveriges Kvinnelobby, STOP SEXKAUF (Tyskland), SPACE Int.

Kvinnefronten har gitt ut: (alle disse er det også mulig å bestille)

To artikler om prostitusjon PDF: Two Articles on Prostitution

Two Articles on Prostitution

Argumentasjonshefte som heter «Bare fantasi – og andre myter om porno». PDF: Pornoprosjekt Kvinnefronten

Pornoprosjekt - forside

 

 

 

 

 

Vi har utarbeidet hefte med myter rundt prostitusjon. PDF: 18_myter om prostitusjon 

IN ENGLISH PDF: 18myths on prostitution

18myter om prostitusjon forside

Et engelsk hefte om 30 år med kamp mot prostitusjon og kvinnefrigjøring i Norge

photo 19 23 10 06.01.12

Hefte om hvordan sexkjøpsloven har fungert på PDF: Sexkjøpsloven virker

Sexkjøpsloven virker forside

Heftet er utdrag fra rapporten om evaluering av sexkjøpsloven. LES HELE RAPPORTEN HER.