PORNO / PROSTITUSJON

Les de siste sakene om prostitusjon

Kvinnefronten mener porno er prostitusjon med et kamera til stede.

Kvinnefronten er del av flere internasjonale nettverk som jobber sammen i kampen mot porno og prostitusjon; Coalition Against Trafficking in Women CATW Int, Roks (Sverige), European Women’s Lobby EWL (Belgia), Equality Now (USA, England), Apne Aap (India), CATW South East Asia, CATW Latin-America and Caribbean, Reden (Danmark), Sveriges Kvinnelobby, STOP SEXKAUF (Tyskland), SPACE Int.

Vi er en av hovedbidragsyterne til CATW – se Gave med mening

Kvinnefronten har gitt ut: (alle disse er det også mulig å bestille)

To artikler om prostitusjon PDF: Two Articles on Prostitution

Two Articles on Prostitution

Argumentasjonshefte som heter «Bare fantasi – og andre myter om porno». PDF: Pornoprosjekt Kvinnefronten

Pornoprosjekt - forside

 

 

 

 

 

Vi har utarbeidet hefte med myter rundt prostitusjon. PDF: 18_myter om prostitusjon 

IN ENGLISH PDF: 18myths on prostitution

18myter om prostitusjon forside

Et engelsk hefte om 30 år med kamp mot prostitusjon og kvinnefrigjøring i Norge

photo 19 23 10 06.01.12

Hefte om hvordan sexkjøpsloven har fungert på PDF: Sexkjøpsloven virker

Sexkjøpsloven virker forside

Heftet er utdrag fra rapporten om evaluering av sexkjøpsloven. LES HELE RAPPORTEN HER.