Internasjonalt seminar

Prostitusjon – bordeller eller fortsatt kriminalisering av sexkjøp?

Internasjonalt seminar i Tromsø 3. mars kl. 20 – 22 i Tromsø bibliotek.

Debatten rundt avkriminalisering av sexkjøp har ført til sterke reaksjoner fra flere hold. Forkjemperne for avkriminalisering ser på dette som en mulighet til å gi kvinner i prostitusjon flere rettigheter og større kontroll over eget liv, mens motstanderne mener avkriminalisering vil føre til at flere kvinner trekkes inn og blir utsatt for vold.

¤          Hvorfor er organisering og kjøp av seksuelle tjenester forbudt i Norge og Sverige?

¤          Hvorfor ønsker Unge Høyre å legalisere og etablere bordeller?

¤          Hva gjør legalisering med samfunnet og synet på kvinner?

¤          Hva er erfaringene fra land som har legalisert bordeller?

Innledere:

Daisy Elizabeth Sjursø, styremedlem i Kvinnefronten

Ragnhild Berg Nilsen, fylkesleder i Troms Unge Høyre

Innspill til debatt ved Hanne Stenvaag, leder på Krisesenteret for Tromsø og omegn

Arrangør: Kvinnefronten i Tromsø, se FACEBOOKARRANGEMENT

Comments are closed.