Psykisk mødrehelse på agendaen nå!

Av leder i Kvinnefronten Oslo, Johanne Vierhaug Lühr;

I dag er dagen for å markere mental helse for kvinner under graviditet og i barselperioden. Få saker er så knyttet opp til forventninger om lykke og glede som en ønsket graviditet og et nyfødt barn. For 1 av 6 kvinner blir ikke denne tiden preget av lykkerus, men heller starten på en depresjon. Nye studier viser at psykiske plager knyttet til graviditet nesten har doblet seg de siste 15 åra. Koblingen mellom raseringen av barseltilbudet og økningen av psykiske plager er åpenbar.

Jeg har selv født et barn. Jeg fikk selv en fødselsdepresjon. Jeg påvirkes fremdels av følelsene rundt barseltiden 5 år senere. Jeg vet jeg ikke er alene om dette.

European Psychiatry refererer til at opp mot 20%, på verdensbasis, av fødende får psykiske problemer. 20 % er mange i et folkehelseperspektiv. Mangelen på et fullverdig barseltilbud i Norge er et stort problem for kvinner. Jeg har snakket med mange kvinner om deres fødsler. Saker som går igjen fravær av smertelindring, følelse av å ikke bli hørt og ammepress. Hvor mange tusen anekdoter må kvinner fortelle om før det blir behandlet som empiri som skal forme tilbudet?

Det viktigste for et nyfødt barn, slik jeg ser det, er en mor som er psykisk stabil. Det er mye som skjer med kroppen når vi blir mødre. Den fysiske- og psykiske påkjenningen det er å føde er overveldende og vi skal takle en helt ny situasjon som mødre. En psykisk ustabil mor påvirker tilknytningen til babyen. Tilknytningsvansker hos barn er en alvorlig diagnose som kan medføre store problemer på mange områder.

Jeg ser med glede at det er mer fokus på psykiske utfordringer under svangerskap og etter fødsel. Idag er det en konferanse av Helseregion Øst og Sør i Oslo med dette som fokus. Landsforeningen 1001 dager fikk gjennom sitt paroleforslag i årets 8.marstog i Oslo og kvinner i Bergen kjemper mot det hårreisende forslaget om at man skal reise hjem 6 timer etter fødsel. Det er noe som skjer, men det skjer ikke raskt eller drastisk nok etter mitt syn. Hvorfor er det slik at barselhelse er en nedprioritert post? Er det fordi så mange føder? Er det fordi det handler om kvinnehelse? Jeg har et spørsmål jeg håper jeg kan få svar på:

“Kjære Erna Solberg;

Hvordan kan du be oss om å føde flere barn nå du samtidig raserer barseltilbudet?”

Barselomsorgen må endres. Vi må få på plass et tilbud der kvinnen og ungen er i fokus. VI må få tid og rom til å bli vant med morsrollen før vi kastes ut av sykehuset. Ingen er eksperter første gang man prøver noe, men det legges det opp til i barselomsorgen. Kvinnehelse må inn på den politiske agendaen nå! Idag er dagen for å vise forståelse, empati og medfølelse for alle gravide og fødende. Jeg håper du gjør det i dag og resten av året.

Comments are closed.