Reisebrev fra FNs kvinnekonferanse i NY

Greetings from the Blizzard – Kvinnefronten i New York

Kvinnefronten har inntatt the big apple igjen for å delta på FNs 61. Commision on the Status of Women. Vi deltar på det som heter NGO Forum, der alle ikke-statlige kvinneorganisasjoner samles, deler kunnskap og går på hverandres paneldebatter, seminarer og møter. Her finnes kvinneaktivister fra hele verden for å diskutere utfordringer, seiere og strategier for kvinnekampen.

Kvinnefronten har reist av gårde med sin helt egne delegasjon, vi er i alt 7 stykker, om enn med ulike hatter og roller; Agnete Strøm, Hilde Bjørnstad, Tina Skotnes, Cathrine Linn Kristiansen, Stina Bergsten,  Seher Aydar og Line Schou.

Mandag morgen holdt vi et møte i samarbeid med Krisesentersekretariatet, JURK og FOKUS. Møtetiden og lokalet var egentlig forbeholdt Masimanyane, Womens Rights International, som skulle holde et møte om menns vold mot kvinner. Masimanyane valgte å ikke delta på CSW i år, i solidaritet med de mange kvinner i verden som ble rammet av Trumps “travel ban”. Vi benyttet da muligheten, siden vi allerede er her, til å arrangere et møte om høyrepopulisme og hvordan kvinner rammes hardest av at denne farlige ideologien sprer seg over hele verden.

Et tydelig eksempel på dette er nettopp at CSW er en av få store møteplasser i verden for kvinneaktivister. Når kvinner blir hindret i å komme så går hele verden glipp av viktige erfaringer.

Gro Lindstad, FOKUS, åpnet møtet med å lese opp uttalelsen fra Masimanyane.

Kvinnefrontens Stina Bergsten holdt et glitrende innlegg om høyrepopulisme og fascisme, og hvordan kvinnekamp er den viktigste motstandskraften. (Dette innlegget vil vi publisere snarlig.) Lone Alice Johansen, Krisesentersekretariatet, avsluttet møtet med å bl.a fortelle at alle arrangementer på CSW i år, vil ha en tom stol i rommet for å symbolisere alle de kvinnene som aktivt ble forhindret til å komme.

Internasjonalt utvalg i Kvinnefronten representert med Agnete Strøm, Tina Skotnes og Hilde Bjørnstad har hatt møter med våre partnere/søsterorganisasjoner; CATW International (Coalition Against Trafficking in Women), CATW-LAC (Latin-America and Caribbean), Equality Initiative Colombia og Embrace Dignity fra Sør-Afrika.

Vi har snakket om erfaringer og utfordringer de ulike organisasjonene står ovenfor og hørt om planene fremover.

Mandag ettermiddag møtte hele Kvinnefronten delegasjonen opp på abolisjonistmøte arrangert av Coalition Against Prostitution (CAP). Disse møtene er viktig for å legge strategi for de to ukene kvinnekonferansen varer og dele erfaringer fra landene de ulike organisasjonene representerer.

Abolisjonister = organisasjoner som jobber for å  avskaffe prostitusjon gjennom å fremme den Nordiske modellen, kjent her hjemme som sexkjøpsloven.

Mandag kveld dro noen av oss på et møte i det franske konsulatet arrangert av Scelles Foundation, CATW og SPACE. Møtet het; Strategies To Address Prostitution & Sex Trafficking. Innledninger bel holdt av Rachel Moran, grunnleggeren oav SPACE, Taina Bien-Aime, lederen av CATW International, Laurence Rossignol, familie og likestillingsminister i Frankrike og Yves Charpenel, President i Scelles Foundation. Mary Snow, journalist i bl.a CNN, ledet samtalen som tok opp strategier for å spre Den nordiske modellen, og gode innlegg om hvordan Frankrike og Irland jobbet for å få gjennomslag for “sexkjøpsloven” i sine land. Stor enighet i salen om at det er Den nordiske modellen som er løsningen og at vi sammen må jobbe for at flere og flere land adopterer denne loven, eller variasjoner av den. Det er den franske versjonen av loven som er mest helhetlig og regnes som den beste til nå, derfor ble det foreslått av flere at vi burde endre navn til Den franske modellen. Etter panelsamtalen var det mat og drikke, og mulighet for å bli kjent med abolisjonister fra hele verden.

Foundation Scelles is an NGO that fights against the system of sexual exloitation and is the largest global research center on sex trafficking and prostitution

FN2

FN1

Tirsdag: – Blizzard alert

I dag er det faktisk snøstorm her i New York og alle møter i regi av CSW er avlyst.
De fleste butikker, cafeer og museumer er også stengt. Det snør is, og blåser heftig.

Stop Surrogacy Now – Kvinnefronten er heldigvis invitert til en event som arrangeres utenfor CSW i dag, og skal da trosse is, kulde og vind for å komme oss dit.

In sisterhood we trust!

Comments are closed.