Så lenge kvinner er til salgs, er ingen kvinne fri

Først publisert i “Nye Oppstøt” april 2016

Kvinnefronten er en radikalfeministisk organisasjon som siden 70 tallet har arbeidet for kvinnefrigjøring og mot alle patriarkalske strukturer som reduserer kvinners liv til å behage menn og gjøre kvinner avhengige av menns valg. Vi jobber aktivt med å sette søkelys på den mest ekstreme formen for utnytting og undertrykking. Prostitusjon bygger på og forsterker eksisterende maktforhold knyttet til klasse og kjønn. Å ikke arbeide for et samfunn uten prostitusjon er en fallitterklæring til det feministiske prosjektet og en bifallelse av undertrykkende maktforhold. Prostitusjon er vold mot kvinner, at det ligger penger på bordet tar ikke bort de fysiske og psykiske belastningene det medfører å ha sex mot sin vilje.

I sin kamp for å innføre og beholde sexkjøpsloven har Kvinnefronten alltid hatt en feministisk analyse som ligger til grunn. Når vi diskuterer prostitusjon og sexkjøpsloven ønsker vi å synliggjøre de dominerende strukturene og kjønnsmakten. I prostitusjon er den overgripende strukturen kjønn. Majoriteten av de som er i prostitusjon er kvinner og majoriteten av de som kjøper sex er menn. Det er fattige kvinner, og andre marginaliserte grupper, som eksempelvis transpersoner, som i hovedsak blir utnyttet i sexindustrien. Vi vet at undertrykte grupper i samfunnet er spesielt sårbare for å havne i prostitusjon, og at cirka 90 prosent  vil ut av prostitusjonens grep.

Vi lever i dag i en patriarkalsk verden der det hovedsakelig er menn som kjøper sex og menn som er bakmenn. Det er en transaksjon mellom to menn om tilgang til en kvinnes kropp. I sexkjøpsloven lykkes man å synliggjøre kjønnsmaktsstrukturene i prostitusjon ved å holde bakmenn og kjøpere ansvarlige. Dette er ikke mulig uten å kriminalisere profitt og kjøp av kropp. Ved å gå etter etterspørselen vil vi synliggjøre hvem som opprettholder denne industrien av undertrykkelse.

Hva som menes med de patriarkalske strukturene i sexkjøpsloven skjønner vi ikke helt, da Kvinnefronten anser at sexkjøpsloven er den eneste måten å jobbe for full avskaffelse av prostitusjon. Dette gjøres ved å ansvarliggjøre de som kjøper et annet menneske og opprettholder et marked basert på utnyttelse, fattigdom og sexisme. Vi mener ikke at loven er perfekt, men det er den eneste veien der kjøperen og bakmennene blir holdt ansvarlig.  Det et viktig å huske på at loven ikke er et hjelpetiltak, men sier noe om hva vi skal og ikke skal akseptere i samfunnet. Loven har en viktig normskapende effekt, samt skal virke avskrekkende på potensielle kunder. Kvinnefronten jobber samtidig kontinuerlig for flere og bedre hjelpetiltak for å få mennesker ut av prostitusjon.

Frie valg

For at et menneske skal ta et fritt valg, forutsettes det at en har flere alternativer og at en har nok informasjon for å ta en helhetsvurdering. Dette er sjelden tilfellet i prostitusjon, da det handler om mennesker med få muligheter.

Det fåtall mennesker som fullt ut velger å tjene penger i prostitusjon selv om de har andre muligheter til livsopphold, og kjenner risikoen, statistikken og de åpenbare helsemessige farene ved prostitusjon skal ikke få diktere diskusjonen. De er noen få privilegerte som kan gjøre som de vil. Under sexkjøpsloven er det fullt lovlig å selge sex. Kvinnefronten anser det som dypt usolidarisk og uempatisk å kjempe for legalisering på grunnlag av egne behov, når majoriteten i prostitusjon ønsker seg ut og ville ha valgt annerledes hvis de kunne.

Prostitusjon må vi arbeide for å avskaffe, ikke regulere. Når en kropp blir kjøpt, så er det kjøperen som sitter med makten. Det er ikke mulig å sikre menneskerettighetene til en kjøpt kropp. Vi sikrer menneskerettighetene til marginaliserte grupper ved å jobbe for at det finnes andre alternativer enn å selge kroppen sin. Kvinnefronten mener at prostitusjon aldri skal kalles arbeid.

Når en stat legaliserer eller avkriminaliserer hele prostitusjonsmarkedet blir dette landet mer lukrativt for menneskehandlere. Implementeringen av sexkjøsloven har gjort Norge (og Sverige, Island, Nord-Irland, Canada) mindre attraktivt for menneskehandlere å trafikkere til. Ved å legalisere hele prostitusjonsmarkedet vil man bane vei for at disse kriminelle nettverkene kan etablere seg og vokse. I land der prostitusjon er legalisert eller avkriminalisert har vi sett en stor økning av sex-trafficking. Det er kvinner fra fattige land som utnyttes og en legalisering av prostitusjon er kolonialisering versjon 2.0, der kvinner fra lave sosioøkonomiske grupper utnyttes av menn. Sex-trafficking er moderne slaveri og kvinner utnyttes på bordeller rundt om i verden med staten som hallik. I Tyskland kan majoriteten av de som utnyttes på bordeller ikke snakke tysk. De fleste kommer fra meget fattige forhold i Øst-Europa, Afrika og Asia.

Betalte overgrep og falske skiller

Kvinnefronten mener at porno og prostitusjon er samme sak. Kvinnefronten gjør ingen forskjell på om det finnes et kamera tilstede eller ikke ved kjøp av sex. På bordeller i Tyskland kan man tydelig se hvordan pornoindustrien øver sin innflytelse på prostitusjon. På bordellmenyene kan du kjøpe ”tjenester” som anal fistfucking og double penetration. Dette er ikke annet enn vold mot kvinner og betalte overgrep. Slike ”tjenester” har gått mainstream gjennom pornoens økende grad av vold og stadige grenseoverskridende utvikling. Det er også en kjennsgjerning at mange som lever under prostitusjon også blir filmet mot sin vilje og havner på ulike pornografiske nettsider, samtidig selger mange i pornoindustrien sex utenfor filmlokalene.

Kvinnefronten setter ikke opp falske skiller mellom trafficking, prostitusjon eller porno, vi vet at disse tre delene av sexindustrien henger tett sammen.  Alle formene er uttrykk for menns vold mot kvinner, minoriteter og transpersoner.

Kvinnefronten mener at så lenge kvinner er til salgs, er ingen kvinne fri.

Skrevet av

Tina Skotnes & Stina Maria Bergsten

 

Comments are closed.