Seksuell frigjøring

Kvinnefrontens politiske krav

Vi vil:

  • jobbe for obligatorisk seksualundervisning både i barnehage, grunnskole og videregående skole, og å inkludere tematikken i relevante utdanningsforløp som lærer, førskolelærer, pedagog, helsesøster osv.
  • at jenter og kvinner med ulik fysisk og/eller psykisk funksjonsevne må sikres tilrettelagt seksualundervisning og veiledning i spørsmål tilknytta reproduksjon og abort.
  • jobbe mot pornokultur og pornoindustrien