Sex er aldri arbeid

Innføringen av sexkjøpsloven er en av kvinnebevegelsens største seire, etter 30 års kamp og beinhard organisering. I land der alle deler av prostitusjon er kriminalisert blir kvinnene arrestert, mishandlet og voldtatt av politiet, mennene går fri. I land med fulll legalisering/avkriminlaisering  vokser markedet, menneskehandel florerer og kvinnene er heller ikke her trygge for vold og overgrep. I en verden der FN anslår at 800.000 mennesker blir traffickert hvert år, og 80 % av disse er kvinner og barn som utnyttes i sexindustrien, må vi ha lover som beskytter ofrene og ansvarliggjør mennene som utnytter dem.

Det er helt utrolig for meg at vi fortsatt i Norge diskuterer lovens leverett og om den fungerer.

For den gjør nettopp det, den fungerer. Norge er blitt et mindre attraktivt land for menneskehandlere og færre menn kjøper sex. Loven i seg selv er en holdningsendrende lov. Vi vil ikke ha et samfunn der staten godkjenner menns valg om å kjøpe seg tilgang til kvinners kropper. Vi vil ikke ha staten som hallik. Kvinner er ikke salgsvarer og sex er aldri arbeid!

Debatten i dag går mye på de få “selvvalgte” prostituerte som primært er mot loven pga inntektsgrunnlaget deres som reduseres. Men det er forferdelig usolidarisk å gi disse forsvinnende få privilegerte menneskene definisjonsmakten når det kommer til prostitusjon.

Kvinnefronten er opptatt av de mest marginaliserte kvinnene, de som ikke har noen reelle valg. Disse kvinnene må få valget til å IKKE prostituere seg.

Kvinnefronten samarbeider med abolisjonister og kvinner som har overlevd prostitusjon over hele verden. Disse arbeider for å innføre sexkjøpsloven i sine land. De ser til oss, til Sverige, Island, Irland, Nord-Irland, Frankrike, Canada med håp, for dette er løsningen.

Dessverre er loven alene ikke nok, og kvinnebevegelsen har en rekke krav for at den skal virke etter intensjonen. Vi krever at den skal håndheves. Politiet må få bedre skolering og mer ressurser. Vi krever flere og bedre hjelpetiltak. Vi vil ha exit-programmer som hjelper kvinner utsatt for prostitusjon med utdannelse/arbeid og bolig, men også helsehjelp og traumebehandling. Vi krever at kvinner traffickert til Norge skal få oppholdstillatelse og beskyttelse uavhengig av dømte bakmenn. Vi krever høyere bøter for sexkjøperne og feministiske “john-schools” for menn som kjøper sex. Vi krever at pro-prostitusjonslobbyen  ikke skal få pirke på hallikparagrafen, som i praksis vil føre til organiserte bordeller i ditt nabolag. Vi krever en debatt som handler mer om mennene som kjøper sex og valgene de tar. Vi vil ha en ansvarliggjøring av disse mennenes holdninger og kvinnesyn.

Vi snakker så varmt og mye om samtykke i dag når det kommer til seksuelle relasjoner og i voldtektsdebatten. Vi snakker om gjensidighet, og viktigheten av at begge (evt.alle) parter vil og har lyst til å ha sex. Hvorfor forsvinner dette resonnementet helt når vi snakker om prostitusjon? For hva annet er pengene som betales enn “kompensasjon” for at hun egentlig ikke vil??

Kvinnefronten mener at prostitusjon er betalt voldtekt, og voldtekt kan og skal aldri legaliseres!

/Tina Skotnes, Kvinnefronten – appell for Rødt Oslo 1 mai

Comments are closed.