Solidaritet med kurdiske og tyrkiske kvinner

Mandag 20 juni kl.1700 arrangerte Kvinnefronten demonstrasjon utenfor den tyrkiske ambassaden.

Kvinnefrontens appell;

Kvinnefronten har tatt initiativ til denne demonstrasjonen fordi vi ikke kan sitte stille og være vitne til de overgrepene, forsøk på knebling, trusler og drap som utføres mot våre søstre i Tyrkia.

Fascisten Erdogan og hans bakstreverske støttespillere er ansvarlig for å prøve og stilne og drepe den progressive kurdiske bevegelsen der kvinnekamp og kvinnefrigjøring utgjør et viktig fundament. Det skal han ikke klare. Vi støtter våre søstre i kampen for selvstendighet, frihet og demokrati!

I senere tid har han ytret kvinnefiendlighet ved å si at det er kvinners plikt å føde barn, og mener at barnløse kvinner er ufullstendige. Slike uttalelser om å begrense kvinners rett til å bestemme over egen kropp og egne liv, er ikke bare fornærmende, det er farlig politikk fra en autoritær mann med makt.

Dette kan vi ikke stå stille å se på! Vi viser alltid vår motstand når kvinners rett til å bestemme over egen kropp blir truet.

Kvinnefronten kan ikke akseptere at våre ledere her i Norge tar despoter som Erdogan i hånden, samtidig som han krenker ytringsfriheten og respekten for menneskerettigheter. Vi krever at Norge holder Tyrkia ansvarlige og synliggjør hva som foregår.

Kvinnefronten vet hvor viktig det er å vise vår støtte og solidaritet med kvinneaktivister i hele verden.

Derfor er det så viktig at kurdiske, tyrkiske og norske feminister står sammen i kampen mot denne krigføringen mot kvinner.

Vi står her i dag mot homofobi, fascisme og kvinnehat. Sammen er vi sterkere, og ingen trusler, trakassering, vold og drap kan få oss til å holde kjeft!

Kvinnekampen er internasjonal, og bare så det er sagt:

Det er kvinneaktivistene som beveger verden fremover og vi gir oss aldri!

Comments are closed.