Solidaritet med kvinner i Polen

Lørdag 9 april møtes vi foran den polske ambassaden, Olav Kyrres plass 1 i Oslo, kl.1400 for å vise solidaritet med polske kvinners abortkamp.

I Polen organiserer den tverrpolitiske polske aksjonen ODZYSKAĆ WYBÓR (Vi krever å velge) lørdag 9. april en storstilt aksjonsdag i Warszawa. De protesterer mot forslaget om å gjøre Europas strengeste abortlov ennå strengere.

Et nytt lovforslaget tar sikte på å begrense kvinners reproduktive rettigheter i enda større grad enn tidligere.

Det betyr at:
– Voldtektsofre og barn vil bli tvunget til å føde.
– Kvinner som kan dø som følge av svangerskapet vil ikke ha noen lovlig måte å avslutte svangerskapet på.
– En spontanabort kan bli straffet som fosterdraps.
– Staten vil ha rett til å omgå en persons konstitusjonelle rettigheter for å beskytte et ufødte forster.
– Siden det er koblet til en svært liten risiko for spontanabort til fosterdiagnostikk vil det bli forbudt.
– Nødprevensjon vil bli kategorisert som en tidlig abort verktøy og dermed helt forbudt.

Dette er uakseptabelt, vi står sterke sammen mot dette!

Ta med kleshengere!

Comments are closed.