The War on Women

Møte på Globaliseringskonferansen i Oslo 30 oktober kl.1030 – 1200

Kvinnefronten er medarrangører med Rød Ungdom og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

EN: Women’s right to be in command of their own bodies is under attack. We don’t need to go further than to Irland or Poland to see this. In the US, the fight against abortion rights has gotten the name “The War on Women”. How can we end this war? How can we work for abortion rights without boundaries?

NO: Friheten for kvinner til å kunne bestemme over egen kropp burde være selvsagt, men det er den ikke. Selv om retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge, har vi fremdeles sett en organisert kamp mot abortrettigheter også her. Heldigvis har man folkelig motstand, som kjemper for kvinners selvbestemmelsesrett. Men man trenger ikke å dra lenger enn til Irland eller Polen for å møte en annen virkelighet enn den i Norge. I USA har denne kampen mot abortrettighetene fått navnet “The War on Women”. Hvordan kan vi stoppe denne krigen? Hvordan kan feminister jobbe for grenseløse abortrettigheter?

Dette møtet er en panelsamtale med paneldeltakere fra flere land. Man vil på møtet få et godt innblikk i hvordan ståa er når det kommer til abortrettigheter i verden i dag. Det vil bli åpent for spørsmål fra salen på slutten av møtet.

Panelister:

Hazal Atay – Fra Women on Waves som jobber for å hindre utrygge aborter ved å tilby trygge aborter. Har fått stor oppmerksomhet rundt sine skip som kan tilby informasjon og trygge aborter i internasjonalt farvann.

Greta Gober – Polsk aktivist for abortrettigheter, og gjesteforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Har vært med på å lage en dokumentar om reproduktiv helse og rettigheter.

Susanne Kaluza – redaktør og samfunnsdebattant, Egmont Publishing. Ble spesielt kjent under striden om reservasjonsretten.

Mette Løkeland – fra Kvinnefronten. Utdannet gynekolog og har i mange år jobbet med abortspørsmålet. Har blant annet sett på hvordan abortrettigheter behandles i Latin-Amerika.

Hele programmet til Globaliseringskonferansen finner du HER.

Comments are closed.