Trygg abort for alle kvinner!

Trygg og lovlig abort må ses i sammenheng med, og som en naturlig del, av kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Dette jobber Kvinnefronten for at ALLE kvinner skal ha tilgang til. Les innlegg av Gro Lindstad, Daglig leder i FOKUS og Helga Fogstad, Avdelingsdirektør i Norad.

 

Først trykket i Vårt Land, 28.09.2015 (i forkortet versjon)

I dag, den 28. september, markeres den internasjonale aksjonsdagen for kvinners tilgang til trygge og lovlige aborter over hele verden. Den 5. oktober arrangerer Norad en åpen konferanse i Oslo om temaet.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 47 000 kvinner hvert år på grunn av farlige aborter, og nesten 7 millioner kvinner trenger medisinsk behandling på grunn av skader relatert til utrygge aborter. De aller fleste av disse bor i fattige land. Selv om statistikk innen dette feltet er mangelfull, så vet vi nok til å slå fast at utrygge aborter fører til død og lidelse som kunne vært unngått. Derfor er det viktig at norske myndigheter har prioritert å støtte arbeidet for trygge aborter internasjonalt.

Rundt 20 millioner kvinner årlig ser seg tvunget til å gjennomføre en farlig abort, i mangel på trygge og lovlige aborttjenester. Det er en ekstrem sosial ulikhet i tilgang på trygge aborttjenester. Der abortlovgivningen er streng, kan de som har penger ofte likevel kjøpe seg trygge tjenester, mens fattige jenter og kvinner må ty til farlige metoder. Unge kvinner er overrepresentert blant kvinnene som gjennomgår utrygge aborter. 22-år gamle «Gloria» fra Ghana forteller om sin abort i en BBC-reportasje: Først drakk hun smeltet sukker med Guinness, og så prøvde hun med 10 paracetamol sammen med gin. «Til slutt prøvde vi med en knust flaske som ble malt opp med sjøvann og vaskemiddelet Blue, som vi dyppet en bomullsbit i som vi førte inn i underlivet mitt. Da kom fosteret ut, og jeg blødde, blødde og blødde i over fem dager».

I motsetning til hva abortmotstandere tror, så fører ikke restriktive abortlover til lavere abortrater. I land i Afrika og Latin-Amerika er kvinners adgang til lovlig abort sterkt begrenset. Der er antall aborter to til tre ganger høyere enn i Vest-Europa, der de fleste land tillater selvbestemt abort. Satt på spissen kan man si at den eneste formen for abort som blir redusert gjennom kriminalisering er trygge aborter, som sikrer kvinnens liv og helse.

Nå ser vi imidlertid at den medisinske utviklingen har ført til at tryggere aborter kan gjøres tilgjengelig for mange flere kvinner, også i land der det offentlige helsetilbudet har store mangler. Med medisinene misoprostol og mifepristone kan abort tidlig i svangerskapet utføres trygt av kvinner selv.

Land med høye abortrater er ofte land med mangelfull tilgang på prevensjon og andre mangler i helsetilbudet. Trygg og lovlig abort må ses i sammenheng med, og som en naturlig del, av kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Med støtte fra Norad samarbeider FOKUS med kvinneorganisasjoner og klinikker i flere fattige land som tilbyr trygg abort eller informasjon om det til kvinner som ønsker og trenger det, i tillegg til å drive kunnskapsbasert seksualundervisning og gjøre prevensjon tilgjengelig for alle. Kvinnefronten, som er medlemsorganisasjon i FOKUS, deltar aktivt i dette samarbeidet.

 

/

Gro Lindstad, Daglig leder i FOKUS

Helga Fogstad, Avdelingsdirektør i Norad

Comments are closed.