Tvibit

Location:Parkgata 27/29, 9008 Tromsø

Upcoming events

 • January 28, 2020 18:00 - January 28, 2020 20:00

  Utrykket «It’s a man’s world» stemmer nok mer enn vi skulle likt at det gjorde. Vi er for eksempel klar over at kvinner tjener mindre enn menn, at kvinner gjør en langt større andel av samfunnets ulønna arbeid, at kvinner har større risiko for å bli utsatt for vold i hjemmet og det enkle faktum at kvinner står mer i dokø enn menn.

  I boken “Invisible women: exponing data bias in a world designed for men” har Caroline Criado-Perez samlet en rekke undersøkelser og data om hvordan kvinner systematisk blir oversett i samfunnet.

  Noe av informasjonen vi får gjennom boken er om de sannhetene vi allerede kjenner til, men visste du for eksempel at snømåking i byen er kjønnsdiskriminerende?

  «Det er få bøker som har provosert meg så mye som denne boken. Og det verste er at dette er ren fakta!» sier Malin Adriaensen, også kjent på Readygoread på Instagram. Hun bruker mye av tiden sin på bøker, og bruker kontoen sin til å spre leselyst og leseglede. Den siste tiden har hun snakket mye om boken «Invisible Women», og hun kommer til oss for å snakke om den.

  *Syns du det er vanskelig å bruke telefonen din med en hånd? Det er kanskje fordi den er designet til å passe inn i hånden til en mann.

  *Kvinner har 47% større sannsynlighet for å bli alvorlig skadet i en bilulykke, enn menn. Hvorfor? Fordi både setebeltet og airbagen er tilpasset en typisk mann.

  *Det er mer enn 50% sannsynlig at kvinner blir feildiagnostisert med hjerteinfarkt, fordi en kvinnes symptomer regnes som atypiske.

  *90% av alle publiserte undersøkelser om nye medisiner er bare gjort på dyr med hankjønn, selv om det mistenkes at medisinen fungerer ulikt på kvinne og mann. I en klinisk utprøving av Viagra for kvinner i 2015, var bare 2 av 25 deltagere kvinner.

  Etter møte starter Planleggingsmøte: Kvinnedagen i Tromsø. Bli gjerne med!

 • February 5, 2020 19:30 - February 5, 2020 21:00

  Velkommen til årsmøte i Kvinnefronten i Tromsø!
  Det er på tide å ta en titt bakover og framover: Hva har vi gjort det siste året, og hva vil vi gjøre framover? Og vi skal velge et nytt styre for lokallaget vårt; en gjeng som har ansvaret for at planene og ideene våre blir gjennomført.

  Dette arrangementet er laget for å invitere deg som er med i facebookgruppa Kvinnefronten i Tromsø. Har du venner som er nysgjerrig kan de inviteres til Årsmøte Kvinnefronten i Tromsø.

  Vi drar på Cafe Sånn eller en annen cafe etter årsmøte.

  Saksliste:
  Oppsummering av det siste året
  Lokallagets økonomi
  Hva vil vi gjøre framover?
  Valg av nytt styre

  Vil du være med i styret? Kan du tenke deg å være med på å planlegge lokallagets møter og anna aktivitet, ta initiativ og følge opp saker som dukker opp underveis?

  Alle medlemmer er veldig velkommen til å ta initiativ og finne på ting, men vi trenger en gjeng som tar på seg ansvaret for å holde aktiviteten oppe. Vil du være med i styret, eller tenker du at noen bør spørres om hun vil? Send ei melding til Ingrid. 🙂

  Stemmerett har alle som har betalt forrige medlemskontingent til Kvinnefronten.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.