Vega Scene

Location:Hausmanns gate 28, 0182 Oslo

Upcoming events

 • November 2, 2019 10:30 - November 2, 2019 16:30
  Velkommen til Kvinnefrontens Feminismekonferanse på Vega Scene i Oslo 2.nov
  .
  I år kan vi by på spennende innledninger, møter, filmer og underholdning – og alt har gratis inngang! Vega scene er universelt utforma.
  .
  Camille Oneida Charles guider oss gjennom Feminismekonferansen som konferansier;

  10.30 - 11.00
  • Underholdning og velkomst

  .

  11.00 - 12.45
  • Urkvinners kamp mot vold og undertrykking

  Innledninger og samtale med:
  Den kjente urfolkaktivisten Cherry Smiley fra Canada, Anne Henriette Reinås fra Sametinget, og en romkvinneaktivist. Samtalen ledes av Ixchel Leon, Mayakvinne fra Guatemala. Cherry Smiley vil også vise en av sine filmer.
  .

  13.00 - 13.30
  • Those Who Love, kortfilm av Nefise Özkal Lorentzen

  Nefise vil selv komme og vise oss filmen som handler om 6 fremmede mennesker som bærer sine svarte bokser i en heis. De ønsker å frigjøre seg fra en skam som egentlig ikke tilhører dem: Skammen over å være annerledes, skammen over å bli utsatt for vold i nære relasjoner.
  .

  13.30 - 14.30
  • Lunsj og underholdning med DJ Jannike Huseby

  .

  14.30 - 14:45
  • Daghjemkampen på 80-tallet

  Innledning ved Annik Borthen.
  Kampen om Daghjem for alle barn var en av de store kampene våre formødre kjempet, og seieren, barnehageplasser, sikret kvinner deltakelse i arbeidsliv og økonomisk uavhengighet.
  .

  14.45 - 16:15
  • Den Store Barnehagedebatten

  Vi ønsker å rette søkelyset mot dagens barnehagekamp. Hvor står den, og hvordan bør den drives videre.
  Kan barnehagers åpningstider for eksempel kan være til hinder for deltagelse i arbeidslivet, og i så fall for hvem? Våre panelister vil blant annet se nærmere på minoritetskvinners deltakelse og tilgang til arbeidslivet, linket opp mot barnehagetilbudene som eksisterer. Dette har vært mye debattert i Sverige, men her i Norge har det vært relativt stille. Vi ønsker med denne debatten å få igang politiske diskusjoner og lytte til erfaringer fra Sverige, der man der man flere steder opererer med mer fleksible åpningstider i barnehagene.
  .
  I panelet:
  Christina Olsson – Sveriges Makalösa Föräldrar
  Ayesha Kahn – Kvinner i Fokus (KiF)
  Rabia Musavi - Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)
  Seher Aydar – Rødt
  Saida Begum - Høyre
  Sulaksana Sivapatham - Prosjektleder, Prosjekt rekruttering barnehage, Bydel Alna

  Facebookarrangement

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comments are closed.