Voldtekt – en straffefri forbrytelse?

Er det straffefrihet for voldtekt i Norge?

Vi ber organisasjoner, partier og enkeltpersoner komme på demonstrasjon mandag 8. august kl.1700 for å vise at vi ikke lenger tolerer at menn kan gå straffefritt fra en voldtekt.

Det blir demonstrasjoner i Oslo, Tromsø, Bergen, Stord, Trondheim, Lærdalsøyri, Haugesund, Horten, Hemsedal og Stavanger – les oppdateringer HER

Denne uka kunne vi lese en dom hvor tre menn (to født i 1982 og en i 1986) ble frikjent for voldtekt av en 18-år gammel jente de hadde ruset med MDMA og kokain.
I dommen står det: “Flertallet finner det videre bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte var klar over at jenta ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene og at de opptrådte forsettlig.”
På grunn av at tre av fire meddommere mente at “det ikke var tilstrekkelig bevist at jenta opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene,” ble disse mennene frikjent.
Dette mente de til tross for at hun var sterkt ruset. Så ruset at blodprøven viste at det kunne vært en dødelig dose.

Det er når sånne saker som dette kommer frem i media vi forstår hvordan de slipper unna med det. Det er tilnærmet straffefrihet for voldtekt i Norge og verden. Hele 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år. Og bare 11 % anmelder meldte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2014.

Det er ikke en rettstat verdig at menn kan voldta kvinner helt straffefritt, selv med overveldende bevis, som det er i denne saken.

Vi krever rettsikkerhet for kvinner!

Konferansier i Oslo: Seher Aydar – Medlem av arbeidsutvalget til Kvinnefronten

Appellanter i Oslo:

Appellanter i Oslo:
Rannveig Kvifte Andresen – Daglig leder i Dixi, ressurssenter mot voldtekt
Tina Skotnes – Medlem av arbeidsutvalget til Kvinnefronten
Ane Stø – Leder for Kvinnegruppa Ottar
Shoaib Sultan – Antirasistisk Senter
Bjørnar Moxnes – Leder i Rødt
Paratee Sumalu, Karen Grinvoll og Tonje Onsøien – Jurk
Anette Trettebergstuen – Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Heidi Norby Lunde – Stortingsrepresentant for Høyre
Rozerin Algunerhan- Ungkurd Norge
Marian Abdi Hussein – Bydelspolitiker i Gamle Oslo SV
June Holm – Blogger og foredragsholder
Amanda Schei – Leder for Venstres Kvinnelag
Tove Smaadahl – Daglig leder Krisesentersekretariatet
Eivind Trædal – Miljøpartiet de Grønne
Guro Sibeko – Lærer og forfatter

Eventen oppdateres med appellanter fortløpende.

Tilsluttete organisasjoner og partier:
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Krisesentersekretaritet
Dixi Ressurssenter mot voldtekt
Feministisk initativ
Unge Feminister
Rødt Oslo
Rød Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Samisk Kvinneforum / SNF-Sámi NissonForum
Mira-senteret (Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner)
Ung Kurd
Venstres Kvinnelag
Landsforeningen for PTSD
Ladyfest
Feministisk Forum
Norges Kvinnelobby
Kvinnepolitisk utvalg i SV
Rødt
Grønt Kvinnenettverk
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Miljøpartiet de Grønne (MDG)
Blitz
Under Arbeid
Freethem Norge
Larp Women Unite Norge
FETT – Feministisk tidsskrift
Grønn Ungdom
Vegan Grønn (Vegansamfunnet)
Norges Kommunistiske Parti
AUF
AUF i Oslo
AUF i Akershus
Unge Venstre
Høyres Kvinneforum
Norsk Kvinnesaksforening
Unge Høyre
Den kvinnelige Arabiske Union I Norge
Palestinske kvinneforening
LO Oslo
Feministisk Salong
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Hedningssamfunnet
Venstrealliansen
KrF Kvinner
Norske Kvinners Sanitetsforening

Send mail til cathrine.linn@gmail.com om din organisasjon vil tilslutte seg.

 

Comments are closed.