Voldtekt – hvorfor dømmes så få?

Etter panelsamtalen på Eldorado bokhandel i går, 12 mai, skal vi nå sette oss ned og skrive et brev med tydelige krav og oppfordringer til sittende politikere på feltet. Vi håper din organisasjon vil være med å skrive under – send epost til post@kvinnefronten.no dersom dere har innspill!

At 1 av 10 kvinner i Norge blir voldtatt i løpet av sitt liv, og at så få voldtekter ender i fellende dom, er alvorlige likestillingsproblem, som må gjøres noe med. Det er på tide at ord blir om til handling.

Info fra panelet;

Kvinnefronten arrangerte i samarbeid med JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner) en panelsamtale om årsakene til at så få voldtekter ender med fellende dom. 

Målet med panelet er å utforme krav til sittende politikere på feltet, for å bedre kvinners rettssikkerhet når det kommer til voldtekt. Fokus er da på alle prosesser i etterkant av at voldtekten har funnet sted.

Panelet bestod av;
Lisa Arntzen – fra Dixi, ressursenter mot voldtekt
Kari-Janne Lid – Avsnittsleder, Oslo politidistrikt, Seksjon for vold og seksualforbrytelser
Beate Brich Sand – Påtaleleder, Oslo politidistrikt, Seksjon for vold og seksualforbrytelser
Gunhild Vehuseia – Bistandsadvokat, nyvalgt leder for Kvinnelobbyen
Grete Herlofson, fra Norske Kvinners Sanitetsforening, og ansvarlig for kampanjen “Ja betyr Ja”.

Panelsamtalen ble ledet av Hanne Linn Skogvang, Redaksjonsmedlem av det feministiske tidsskiftet Fett.

Her er bilde fra rett før samtalen startet;

20160512_180004

 

Comments are closed.