Women Against AIDS – Tanzania

Siden 1998 har Kvinnefronten støttet KIWAKKUKI (Women Against AIDS in Kilimanjaro, Tanzania) gjennom FOKUS/Norad.

KIWAKKUKI er en grasrot kvinneorganisasjon. De driver arbeid rettet mot HIV/AIDS, gjennom treningsopplegg, opplysning, møter, støttegrupper, veiledning, hjemmepleie, medisinsk og sosioøkonomisk hjelp.

Les hele evalueringsrapporten her

 

Comments are closed.