1. mai-appell i Tromsø

Her kan du lese appellen Marte Nustad, leder i Kvinnefronten i Tromsø, holdt på hovedarrangementet på Torget i Tromsø 1. mai.

 

Søstre! Kamerater!
Vi står sammen her fordi vi har opplevd det samme.

Æ å.
Æ har også opplevd å bli behandla først og fremst som et stykke kjøtt, som noens seksuelle objekt, og ikke som et helt og levende menneske.

Og vi har sagt fra. Så mange ganger. Denne gangen har vi blitt hørt.
Millioner av kvinner verden rundt har brukt samme hashtag og sagt fra sammen. Vi kan ikke lenger ignoreres.

#MeToo starta i filmbransjen. Det er ikke tilfeldig. Kulturbransjen er full av frilansere og små og kortvarige prosjektstillinger. Og vi vet at kvinner i midlertidige, utrygge arbeidsforhold er mer utsatte for seksuelle overgrep og trakassering.
Det er ikke lett å si fra om at noen oppfører seg dårlig når du er avhengig av dem for å ha jobb i neste måned.

Men nå sa de fra, høyt og tydelig. Og vi andre fulgte etter, og fortalte våre historier.
I Norge har kvinner i ca 20 ulike bransjer gått sammen på sine arbeidsplasser og snakka sammen, delt erfaringer og laga opprop og plattformer mot seksuell trakassering.

Vi har tatt våre personlige, kjipe opplevelser og løfta dem opp – sammen – og sånn vist at dette er et kjempestort samfunnsproblem.

Og det har fått konsekvenser.
Rutiner lages, varslingssystemer skjerpes, menn har mista jobbene sine! Menn har mista tillitsverv og tillit!
Menn som til nå har vært beskytta av hele organisasjonsapparat som har visst hvordan de har holdt på – og godtatt det.
Nå går det ikke lenger. Nå kan du ikke lenger behandle kvinner som kjøttstykker uten at det får noen konsekvenser.

For dette handler ikke om klønete flørting, misforståtte komplimenter, dårlige vitser og uskyldige kommentarer.
Det handler om grove overtramp, og ikke minst handler det om dråper.
Dråpe etter dråpe, små og store, dag etter dag, uker, måneder, år etter år, som til sammen forteller oss at uansett hvem vi er, uansett hva vi gjør, så er vi også seksualiserte objekter for andre. Vi er noen som når som helst kan avbrytes for å vurderes og rangeres seksuelt.
Det handler om makt. Seksuell trakassering begrenser damers frihet, sjølbilde og spillerom. Dråpe for dråpe.
Men nå renner begeret over.

For at dette skal gi varige endringer, trenger vi at du ser, lytter til og stoler på kvinner og våre erfaringer.

1/3 av alle kvinner i Norge har opplevd seksuelle overgrep.
Det betyr: At når du vurderer å slenge en drøy, men morsom, kommentar til ei dame, så er det 33% sjanse for at hun har opplevd at noen – sannsynligvis en mann – har trødd over hennes grenser, har satt sine lyster over hennes behov og ønsker, og har ignorert at hun har sagt «stopp».
1 av 3.
Er den drøye kommentaren din fremdeles morsom?

Vi må lage et samfunn der vi alle kan leve frie, trygge liv som hele, fullverdige mennesker.
Vi må endre holdninger, lover og rettspraksis, så det blir mulig å få overgripere dømt for voldtekt.
Og vi må snakke om hvordan pornoen med sin aggressive, grenseoverskridende og ofte voldelige seksualitet påvirker oss, og spesielt påvirker ungdom.

Vi står sammen her fordi vi har opplevd det samme.
Kvinners livserfaringer er grunnsteinen i all kvinnekamp: Vi har felles erfaringer, og vi bruker det for å forandre samfunnet.
Vi har stått opp, stått fram og sagt: Æ óg; VI óg.
#MeToo har allerede forandra verden.
Og vi har bare så vidt begynt:
Begeret er fullt; Nok er nok!

Comments are closed.