8 mars – paroler 2016

Her er Parolene vedtatt rundt om i landet 2016. Fra Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Drammen

OSLO:

Hoved-Hoved parole:
Feminismen er grenseløs -Gi vern til kvinner på flukt! Arbeidsutvalget i 8.mars-komiteen

Hovedparoler:
Ikke svekk kvinners stilling – styrk likestillingsloven
OKF + LO + UNIO

Likestilling i arbeidslivet = Likelønn og hele faste stillinger
Fagforbundet Oslo

Lønnet arbeid til alle -nei til praksisplass som gratis arbeidskraft!
MiRA-Senteret

Arbeid til alle -6 timers normalarbeidsdag!
Aksjonsgruppa for 6 timers dagen

Oslo Strippefri by!
Kvinnegruppa Ottar Oslo

Håndhev sexkjøpsloven -Flere og bedre hjelpetiltak! Rødt Oslo

Likestilling betyr mer fred i verden
Oslo kvinnesaksforening

Havarikommisjon for alle partnerdrap! Stopp vold mot kvinner!
F! Oslo

Kvinner rammes hardest -stopp innstramminger i utlendingsloven!
MiRA Senteret

Transrettigheter er kvinnekamp. Innfør tredje kjønnsalternativ nå!
Skeiv ungdom

Kvinner i alle verdensdeler krever: abort og prevensjon -Selvvalgt svangerskap!
Rødt Oslo

Støtt kurdiske kvinner i kampen mot Daesh!
F! Oslo

TISA, TTIP, EØS: Ødelegger demokratiet, svekker kvinners stilling!
Arbeidsutvalget i 8.mars-komiteen

Stopp Pornokulturen – Kvinnegruppa Ottar Oslo

Kampen mot rasisme er også kvinnekamp!
MiRA-Senteret

Barnehageplass til alle – også flyktningebarn!
Rødt kvinnepolitisk lag

BERGEN:

Hovedparoler:

Kamp mot all kvinneundertrykking /Kvinneaktivistene

Solidaritet med kvinner på flukt  / AU 8.mars inititativet 2016

Økonomisk uavhengighet – avgjørende for likestilling /AU 8.mars inititativet 2016

Nei til samlebåndsfødsler! /Norsk jordmorforening

Underparoler:

Like rettigheter for kvinner i fengsel /Kvinnelige innsatte i Bergen fengsel

Støtt kvinnenes kamp i Latin-Amerika /Latin-Amerikagruppen i Bergen

6 timers arbeidsdag – en dag å leve med – ei lønn å leve av /Kvinnepolitisk utvalg, FO Hordaland

Sykepleiernes kunnskap gir oss kompetanse på pasientenes behov /Norsk sykepleierforbund Hordaland

Bevar og styrk likestillingsloven! /Unio Hordaland

Bevar den naturlige fødsel – bevar Storken! /Norsk jordmorforening

Vannfødsel – et godt alternativ! /Norsk jordmorforening

Nedbemanning på barsel – et svik mot mor og barn! /Norsk jordmorforening

Nei til KK som fødselsfabrikk – flere fødesteder i Bergen /Norsk jordmorforening

Trosfrihet for verdens kvinner /Åpne dører

Ut med rasistene, inn med feministene! /Feministisk Initiativ Bergen – Hordaland

Et eget krisesenter uten krav om rusfrihet – nå! /Feministisk Initiativ Bergen – Hordaland

La oss bygge en feministisk timinuttersby – klimasak er også kvinnesak! /Feministisk Initiativ Bergen – Hordaland

Kamp for full kvinnefrigjøring – styrk sexkjøploven! /Kvinneaktivistene

Stopp all vold mot kvinner – omvendt voldsalarm nå! /Kvinneaktivistene

Stopp tvungen kastrering av transpersoner /Oda Elisabeth Tjønneland

Flerstemt feminisme – sammen er vi sterke! /AU 8.mars initiativet 2016

Kvinnekamp er også klassekamp //AU 8.mars initiativet 2016

Kvinner forandrer verden /Norsk folkehjelp / Solidaritetsungdommen

Internasjonal solidaritet – støtt kvinnekamp i hele verden /Norsk folkehjelp / Solidaritetsungdommen

Kvinner i alle land – forèn dere! /Sosialistisk Ungdom

Kjønnsroller er en sosial konstruksjon /Sosialistisk Ungdom

Selvbildet vårt er ikke til salgs /Sosialistisk Ungdom

TRONDHEIM:

HOVED: Kamp mot all kvinneundertrykking

Ut med rasistene, inn med feministene!

Underparoler:

Ja til reklamefritt byrom!

Forsvar sexkjøpsloven

Bekjemp seksualisert vold

Nei til seksualisering av barn

Øk integreringstakten

Støtt innvandrerkvinners kamp

Beskytt kvinner på flukt – krev trygge veier til Europa

Skam over norsk asylpolitikk

LIKELØNN NÅ!

JA til faste ansettelser

Ja til 6-timersdag

Forsvar offentlig pensjon

Verden vinner med utdanning til alle kvinner!

Bomber skaper ikke fred

Støtt palestinske kvinner – NEI til apartheid og okkupasjon

Stopp netthets mot kvinner

Feministhus i Trondheim nå!

Ikke rør likestillingsloven

TROMSØ:

Parole for dagen: Feminismen er grenseløs – gi vern til kvinner på flukt

Støtt kurdiske kvinner i kampen mot Daesh/IS

Kvinner over hele verden krever rett til sjølbestemt abort & gratis prevensjon!

Rett til utdanning til alle verdens jenter

Regjeringas flyktning- og asylpolitikk er en skam

Vi krever trygge fluktruter til Europa

Kvinner trenger diskrimineringsvern – forsvar likestillingsloven

(Bak parola ha fakta-plakater: % kvinnelige ledere, % ordførere  % likelønn  +++)

Vaktfritaket tilbake til gravide leger

Ei lønn å leve av – likelønn nå!

Kvinner er pensjonstapere – komiteen har mandat til å utforme parola

Seksuelle overgrep = vold

Prostitusjon er ikke arbeid – forsvar sexkjøpsloven

Sex uten samtykke = voldtekt

Objektivisering/trakassering av unge jenter – parole utformes av ungdomsorg.

Stopp hetsen mot kvinner – bruk nettvett!

Knus heteronormativiteten

STAVANGER:

Hovedparolen:  Kamp mot all kvinneundertrykking – for full kvinnefrigjøring

Underparoler:

Norge må følge folkeretten!  Forsvar asylretten!

Stans Tyrkias terror mot kurderne!

-Underparole:  Støtt kurdernes kamp for demokratiske rettigheter

Kamp mot sexovergrep og rasisme

Gi beskyttelse til kvinner på flukt – sårbare som mennesker og som kjønn

-Underparole: RIAs banner (Rettferdighet i asylpolitikken):  Parpirløs – og verdifull

Trygge aborter til alle verdens kvinner

Rettferdig pensjon – også for kvinner

6 timersdag innen 2022 – 7 timers dag nå!

Forsvar velferdsstaten, privatisering tapper det offentlige

Håndhev sexkjøpsloven!

Fuck skjønnhetstyranniet – merk retusjert reklame

Stopp pornokulturen – styrk seksualundervisningen i skolen

Nei til kjønnsnøytral likestillingslov

DRAMMEN:

Hovedparole: Kamp mot all kvinneundertrykking – for frigjøring av kvinnene

Gi vern til og solidaritet med kvinner på flukt.

Kvinner rammes hardest – Stopp innstramminger i utlendingsloven.

Ta vare på flyktningbarna

Lovfestet rett til heltid – styrk arbeidsmiljøloven

Ja til faste – Nei til midlertidige jobber

Nei til praksisplasser som gratis arbeidskraft

Forsvar Likestillingsloven

Voldtekt dreper

Nei til kjønnslemlestelse

Nei til tvangsekteskap – respekter de unges valg

Vi er vakre nok – stopp skjønnhetstyrraniet

Forsvar sexkjøpsloven – kvinner er ikke til salgs

For et fritt Palestina – Riv murene

Ja til frittgående kvinner 24- 07

Miljøkamp er også kvinnekamp

Fattigdom truer kvinnehelsen

 

Comments are closed.